DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— .. srpnja
1912. imade priposlati kr. zemaljskoj blagajni u ime povratka za
šumarsko društvo plaćene vodovodne pristojbe.


Odpis uzimlje se do znanja


Cita se molba slijepe sirote Ludmile Heinz, kćerke pokojnog
nadšumara gradiške imovne obćine i člana pripomoćne zaklade Gustava
Heinza. kojom moli podporu.
Zaključuje se, da se molba pridrži i uzme u pretres prigodom uobicajenogvrazdjeljenja
podpora u oči Božića


5. Cita se molba Terezije Krvarić, udove ... nadlugara u Karlovcu,
upravljena na predsjedničtvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika
u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji za podjeljenje podpora, da mogu
njena dva sina nastaviti srednjoškolske nauke.
Pošto moliteljica kao udova kr. nadlugara nema prava na podporu
iz rečene zaklade, a sinovi su joj dobrog napredka i vladanja, to je predsjedničtvo
rečene zaklade tu molbu odstupilo predsjedničtvu hrv.-slavon.
šumarskog društva na eventualnu razpoložbu.


Zaključeno je, da se i ta molba pridrži i uzme u pretres prigodom
uobičajenog razdjeljivanja podpora u oči Božića.


6. Čita se podnesak pazikuće »Šumarskoga doma« Pavla Gložića,
kojim se pritužuje proti stanaru u šumarskom domu podvorniku kr. šumarske
akademije Stjepanu Kolenku, jer da isti zajedno sa svojom ženom
pravi u kući veliki nemir i uznemirivanje ostalih, u »Domu« nastanjenih
osoba.
Pošto uz to rečeni Kolenko ne plaća točno, odnosno u naprijed
stanarinu to odbor zaključuje, da mu se stan sudbeno odkaže.


Ujedno se tim povodom povela razprava i o pazikući »Doma«.


Upravitelj »Doma saobćuje, da obzirom na to, što su sve prostorije
družtvene zgrade, osim jednog manjeg stana u dvorištu, nastanjenog sada
po podvorniku Kolenku. predane u najam zemalj. eraru u nastavne svrhe,
to pazikuća nema više sa kućom skoro nikakova posla. Kao nagradu za
obavljanje kućnih posala, koji bijahu prije vezani sa mjestom pazikuće,
dok bijahu u »Domu« nastanjene privatne stranke, uživa pazikuća bezplatan
stan u dvorištu, sastojeći se iz predsobe, kuhinje i dviju soba.


Odbor zaključuje, da se prije svega stavi upit na zemalj. erar, nije
li on voljan rečeni stan preuzeti u nastavne svrhe, kao za laboratorij, za
nastanbu podvornika il inu razpoložbu. Tek kad o tome stigne odgovor
od zemalj. erara, odlučiti će se u narednoj sjednici, kakova bi se razpoložba
imala s tim stanom učiniti.


Točka IV. Razprava o nadopunjenoj zakladnici Andrije Borošića,


Predlaže se na razpravu obrazac zakladnog lista pod imenom »Literarna
zaklada« na uspomenu kr. zemalj. šumar, nadzornika I razr. Andrije
Borošića, nadopunjen po društvenom predsjedničtvu u smislu odpisa
kr. zemaljskog vladinog odjela za unutarnje poslove od 7. veljače 1912.
br. 3848.


Odbor pretresav obrazac tog literarnog lista usvaja ga, kako je
nadopunjen po predsjedničtvu jedino dodaje, da se prema predlogu odbornika
Trôtzera na kraju 1. alineje §. 2. kod izreke; dok ne dosegne
iznos od 10 000 K, imade umetnuti riječ »najmanje« od 10 000 K, te da
se takav imade predložiti sutrašnjoj glavnoj skupštini na prihvat.