DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 Nećemo
pogriješiti ako uztvrdimo, da je tek usljed tih zakona šumarstvo
kod polit, uprave u kraljevinama Hrv. i Slav. stavljeno o bok
šumarstvu drugih naprednih zemalja.


Kano što je F Z. živo nastojao podići ugled šumarstva i šumarskoga
osoblja u službenom pogledu, tako je i kao revan član i utemeljitelj
hrv slav. šumar, društva nastojao svima silama podići društvo moralno i
materialno. On je brižno pazio, da se hrv slav. šumarsko društvo u svakoj
nuždnoj prigodi dostojno iztakne, i da se od hrv. slav. šumarskoga
drušiva sve ono odkloni, što bi mu moglo biti na uštrb.


Kao priznati financier i gospodar znao je zgodnima financijalnimaoperacijama provesti, da je hrv. slav. šumar, društvo došlo u posjed krasne
i velike zgrade, svoga „Šumarskoga doma", koji dandanas reprezentira
veliku društvenu glavnicu, i odbacuje mu lijepi dohodak.


Potanji opis djelovanja toga, po hrvatsko šumarstvo zaslužnoga muža
i njegov životopis donjeo je Š. 1. u 2 broju od godine 1895., čega radi
ga sada nedonašamo.


Doznavši predsjedništvo hrv. slav. šum društva za smrt svoga zaslužuoga
bivšega predsjednika, poslalo je odmah brzojavnu sažalnicu obitelji
pokojnikovoj i izvjesilo u znak žalosti crnu zastavu na društvenoj zgradi.


Na odar pokojnika položila je društvena uprava krasan vijenac, a
do hladnoga groba izpratili su ga osim rodbine izaslanici šum. društva, šumarskog
odsjeka kr. zem. vlade, kr- šumarskog ravnateljstva zagrebačkoga
i mnogi drugi članovi hrv. slav. šum. društva i prijatelji pokojnikovi.


Dne 12.|prosinca 1912. odslužena jeu župnoj crkvi sv. Marka u Zagrebu
sveta misa zadušnica u 10 sati prije podne. Slava vrlom pokojniku!


Imenovanja »Njegovo ces: i Apostolsko kr. Veličanstvo blagoudostojalo
je previšnjim riješenjem danim u Beču dne 9. prosinca 1912. milostivo
podijeliti upravitelju kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskog krasa u


Senju kr. šumarskom nadinžiniru Otonu Nyitrayu naslov kr. šumarskoga


savjetnika uz oprost pristojba«.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji obnašao
je kr. šumarskog pristava dra. Vašu Vučkovic a imenovati kr. šumarskim
povjerenikom u IX. činovnom razredu extra statum sa sustavnim berivima,
ostavljajuć ga i nadalje u službovanju kod kr. hrv.-slav. dalm. zem. vlade.


Kr. ug.min. za poljodjelstvo imenovao je kod kr. šum. ureda na Sušaku
PavlaZsurillu te Dragutina Szaborni-a privrem. kr. šum vježbenicima.


Društvene vijesti.
Zapisnik spisan dne 4. kolovoza 1912. u »Šumarskom domu« u Zagrebu
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav.
šumarskog društva.
Prisutni: I. podpredsjednik: Robert Fischbach, blagajnik: Ljudevit
Szentgyôrgyi, odbornici : Dragutin Lasman. Dr. Gjuro Nenadić, Dr. Andrija
Petračić, Dragutin Polaček, Vilim Tolg, Dragutin Trotzer i tajnik
Josip Jakopec.
Nakon što se je tako za stvaranje zaključaka skupio dovoljan broj odbornika,
to u zastupanju predsjednika otvara sjednicu I. podpredsjednik i
srdačnim riječima pozdravlja prisutne
Po tom predsjedatelj pozivlje tajnika, da prema točki I. dnevnoga
reda pročita zapisnik prošle odborske sjednice od 2. srpnja 1912. i zapisnik
od 15 travnja 1912.