DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— SOda
drvo odleži dulje vremena u tekućoj vodi ili da se isto kuha


ili pari.


Kao vrlo dobro sredstvo proti iskrivljivanju i bubrenju
drva smatra se impregniranje ili natapanje drva raznim tvarima,
koje priječe trulež, ali pri tom je glavna svrha, da se poluči
čim veća trajnost. Dakako da se iza toga postupka mora drvo
dobro osušiti.


Sušenje drva postizavali su njekada na taj način, da su
drvo u znatnim količinama dugi niz godina držali na otvorenim
skladištima ili su ga stavljali u suhe zračne prostorije kao up.
suše ili na tavane. Kašnje su kušali drvo tako sušiti, da su ga
stavljali u prostorije koje su bile udešene za loženje. Danas se
sve to više ne čini, djelomice radi pomanjkanja dovoljnih prostorija,
ali najviše iz novčanih razloga, pošto bi za takova
skladišta trebalo vrlo mnogo drva, koja opet predstavljaju velike
novčane glavnice, koje beskoristno leže te se nebi mogle
povoljno ukamaćivati.


Sada se rabi ili nepodpuno osušeno drvo, ili ga suše
na brzu ruku umjetnim načinom. Ovi načini brzog sušenja najviše
su razšireni u Americi. (Svršit će se).


Osobne vijesti.


f Ferdo Zikmundowsky
Dne 9. prosinca 1912. iznenadila nas je vijest, daje toga dana u 4
sata u jutro naglo preminuo u 70 godini života Ferdo Zikmundowsky, bivši
predsjednik hrv. slav. šumarskoga društva, odsječni savjetnik kr. zem. vlade
i zemaljski šumarski izvjestitelj u m. vitez reda Franje Josipa I. i t. d.


Njega se može punim pravom nazvati reformatorom hrvatskoga šumarstva,
jerbo se samo njegovoj energiji i svojskom zauzimanju ima zahvaliti,
da je šumarstvo kod unutarnjeg odjela kr. hrv. slav. dalm. zem.
vlade dobilo svoj samostalan odsjek, sa šumarskim stručnjakom na čelu.


Time je zem. šumarski izvjestitelj kao odsječni savjetnik došao u
položaj, da može šumarske interese izravno kod predstavnika kr. zem.
vlade obrazlagati i zagovarati, a da je to stečeno pravo F. Z. kao tadanji
zem. šum. izvjestitelj u interesu šumarstva izrabio svjedoči najbolje to, što
je na snagu stupio današnji, po hrvatsko šumarstvo toli važni zakon o
uredjenju šumsko-tehn. službe kod polit, oblastih u kraljevinama Hrv. i Slav ,
zatim zakon o upravi i gospodarenju sa šumama, stojećima pod osobitim javnim
nadzorom, te zakon o uredjenju bujica.