DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— -28 —


Kuhanjem u vodi, dotično u vodenoj pari pod visokim tla


kom, postaju drvna vlakanca posve meka. Ako se drvo prije


takovog kuhanja stavi u razredjenu solnu kiselinu, to njekoje


vrsti drva, a pogotovo bukovina postaju tako meke i plastične


da se dadu na šesti dio svojega običnog objama stlačiti.


Isto tako postane drvo meko i gipko, ako se kuha u za


sićenoj rastopini klorkalcija.


Drvo postaje tvrdje, ako se namaze rastopinom u vodi to


pivog stakla, a pogotovo, ako se pneumatičnim načinom sa ta


kovom vrućom rastopinom impregnira. To će reći, da se drvo


stavi u zatvorene posude, pa da se dotična rastopina velikim


tlakom u drvo utisne.


Isto tako postane drvo tvrdje, a i proti uplivu vremena


mnogo odpornije, ako se impregnira sa jedkim kalijevim ili na


trijevim lugom.


Povećana težina nepoboljšava tehničke sposobnosti, pa zato


se nije tehnika nikad time bavila da specifičnu težinu drva poveća.


Slučajno povećanje težine, koje nastaje kao uzgredna po


java prigodom impregniranja, mora se trpiti, ma da se takova


u opće neželi postići, pošto nedaje drvu nikakove prednosti.


Umanjivanje specifične težine drva, može se samo donjekle


postići i to sušenjem Kad je drvo već posve suho/to se daljnje
, smanjivanje težine nemože postići bez razaranja drvne supstancije.
No takova.procedura nije u opće nužna, jer se tome
dade pomoći, da se u slučaju potrebe umjesto težkog drva uzme


lakša vrst, ili meko drvo sa furnirom.


Vrlo raznovrstni su načini, kojima se poboljšavaju dotično


umanjuju hygroskopicna svojstva drva, i to radi toga, da drvo


bude manje podvrženo uplivu vlage, koja je razlogom, da drvo


puca, bubri, da se izvija i iskrivljuje i t. d.


Da se zapriječi pucanje drva na obodu i raspucavanje


jezgre ili srca, preporučuju njekoji, da se na drvu ljeti, prije


sječe, u visinu od 1 met. iznad zemlje oguli kora (podbijeli), te da se


drvo posječe istom u jesen, kada se je posve posušilo. To se


preporučuje navodno stoga, što se predpostavlja, da lišće ispa