DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


cuju, t. j . nemijenjaju svoj oblik. Kao podloga za furniranje
služi drvo jelovo, smrekovo, borovo, topolovo, lipovo, a za furnire
rabe se lijepo bojadisani, ugladjeni i šarani komadi orahovine,
mahagonija, javora rebraša, javora ikraša, jasena ikraša,
hrasta i t. d. Osobita pozornost posvećuje se na zgodno sastavljanje
raznih šara u simetrične figure, što teksturu ´dotičnog
komada osobito poljepšava, te joj daje veću raznolikost.


Furniri Ijepe se na podloge običnim stolarskim ljepilom
(keljom) ali prije toga se one ploštine, koje se imaju skupa
sljepiti načine hrapave i to strugalom, koje imade oštre zube.
Skupa sljepljeni komadi moraju dakako doći pod veliki tlak, dok
se ljepilo neosuši.


2 Poboljšanje naravne boje drva.
Tu svrhu polučuje tehnika raznim pomoćnim sredstvimar
kojih imade veliki broj.


Drvu tamne boje može se dati svjetlija boja na taj način,
da se drvo izbjeli, a da se drvo pri tom ne bojadiše i nepremazuje.
To čine na taj način, da prvobitnu boju drva unište, a
da drvo pri tom ne trpi. To polučuju kojekakovim kemičkim
spojevima, koji obiluju kisikom kao što je na pr. vodikov prekis,
amonijak, natrijev i barijev prekis, oksalna kiselina. Bijelenje
drva može se postići sa klorovim vapnom, sa sodom ili
sa rastopinom pepeljike (Pottasche)


Kvašeuje drva u rastopinama za bojadisanje ima svrhu, da,
se raznim jeftinim vrstima domaćeg drva, dade osobito lijepi
izgled, koji vladajućim zahtjevima ukusa najbolje odgovara, ili
pako, da se tim načinom razne šare i pruge na pojedinim komadima
čim bolje istaknu, pošto razni dijelovi drva, boju vrlo
raznoliko upijaju. Napose patvaraju na taj način dragocijene inozemne
vrsti drva. Ako želimo tim načinom samo površinu drva
bojadisati. to je dovoljno da se drvo sa takovom tekućinom
namaze. No kada se mora naskroz bojadisati, kao n. pr. drveni
mozaik i t. d., tada se mora rabiti pneumatični način, i to sa
strojevi, koji rade sa tlakom pare, a to su strojevi od iste one
vrsti, koji se rabe kod impregniranja drva. Pri takovom boja