DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 već
sakupljenih povjestnih podataka, koji bi mu eventualno na
razpolaganje u našem hrv. zem. arhivu ili na sličnom mjestu
gdje drugdje stajali.


Ovakovih vrijednih povjestnih podataka moći je naći uz
malo truda kod mnogih naših domaćih vlastelinstv
a u odnosnim arhivima, pa bi stoga puno stvari koristili
oni, koji bi ih objelodaniti htjeli, sam pako mnijem, da
bi za taj posao najsposobniji bili naši vlastelinski šumari. Osim
kod vlastelinstava nalazi se mnogo podataka šumarsko-povjestne
naravi u skoro svim gradskim arhivima, zatim u arhivima
mnogih starijih obćinskih poglavarstva u
koliko nisu predani na čuvanje zem arhivu u Zagrebu. Tu bi
pako posao objelodanjenja mogli uspješno obavljati šumarski
tehničari kr. kot. oblasti i gradskih poglavarstva. Uz ove pisane
podatke imade i mnogo toga u ustmenoj predaji našeg
puka, pa bi se marljivim iztraživahjem moglo mnogo što šta
zanimiva zabilježiti.


Kod mnogih pako racionalno-uredjenih šumskih uprava,
vodi se već sigurno od više vremena tako zv. šumska eh roni
c a, koja u opće bilježi, sve gospodarstveno-šumske dogadjaje,
dobivena iskustva, naravne posljedice itd. sviju šuma zajedno,
kao i za pojedine sastojine na poseb. Ovakove su chronice
za sabiranje šumsko-povjestnih podataka od velike važnosti,
akoprem im se rijetko gdje dovoljno posvećuje pažnja. Po
mom mnijenju takovu bi chronicu morala voditi ne samo
svaka centralna šumska uprava, nadzorničtvo, ravnateljstvo itd.
već i svaka pojedina šumarija u posebno za to odredjenoj
knjizi, poput chronica, koje mora voditi svaka župa,
škola, samostan itd., koje nam chronice još i danas služe kao
dragocjena vrela naše domaće povjesti. Da su se takove chronice
barem pol vjeka u nazad kod nas točno i savjestno vodile,
poraslo bi za taj dio šumarske znanosti i medju samim šumarima
veće zanimanje, nego li što danas vlada, ne spomenuv pri
tom i sve one koristi, koje bi od tuda crpale i ine narodnogospodarstvene
grane, koje su uz šumarstvo već od davnih
vremena uzko skopčane.