DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 22 —


i šumarstva. Pa ni sami naši profesori šumarstva uz suradnju
historičkih stručnjaka ne bi se mogli dati na taj ogroman posao,
ako si prije ne osiguraju suradnju svih onih osoba, koje
bi bile voljne sve u tom pogledu podatke najpripravnije pružiti,


Ogromna i opsežna njemačka djela povjesti šuma kao:
Bernhardta, Seidenštickera, Hessa, Schwapacha i mnogih drugih
još se uvjek novijima iztraživanjima nadopunjuju, a i sam Dr.
Biihler, prof. šumarske povjesti u Tubingenu, obradjujući u Fiirstovom
Šumarsko-lovačkom lexiconu poglavlje o povjesti šuma
i šumarstva kaže, odnosno navadja medju ostalim sljedeće: Kao
što je u današnje doba šumarsko gospodarstvo, i unutar manjih
predjela veoma raznbvrstno, tako bijaše i u prijašnje, doba. u
koje su razdjeljeno i samostalno pojedina manja vlastelinstva,
kao i njekoja samostalna područja provadjala veoma raznolik
način šumarskog goepodarstva. Šumarska, povjest jednog današnjeg
državnog područja, može se podupirati samo na specialnu
povjest svojih obćina; a za sastav takove jesu uzprkos
napredovanju povjestnih istraživanja, današnje publikacije nepodpune,
jer veći dio u starim obćinskim arhivima u tu svrhu nakupljenog
materijala čeka još uvjek na objelodanjenje.


Samo na tom detaljnom iztraživanju može
se temeljito sagraditi kultu-r na i gospodarstvena
povjest, s kojom je i povjest šuma užje
skopčana, nego li sa velikom političkom prošlošću
i dogodovštinama.


Uzev ove mjerodavne navode Dra. Biihlera u obzir mnijem,
da ne bi na odmet bilo, ako bi one kod pozvanih faktora već
sada na odziv naišle, pa da se svim silama uznastoji, da na
raznim mjestima u prašini i medju moljcima se nalazeća gradja,
za našu domaću šumsku povjest, čim prije na svjetlo dodje.
Za polučenje te svrhe mnijem, da bi najbolje poslužiti mogao
naš Šumarski list, koji bi od vremena do vremena objelodanjivao
razne podatke i vrela tičuća se naše šumarske povjesti i to
bez obzira na odnosnog šumarskog stručnjaka, koji bi se na
pisanje povjesti dao, a koji bi svoje podatke crpio samo iz naših