DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 21 —


Ovaj u pravo vrijeme izneseni prijedlog g. K. potakao me
je, da o njemu većma razmišljavam i da moje skromno nemjerodavno
mnijenje o veleznamenitom tom podhvatu u ovom listu
iznesem.


Neima sumnje, da je prvu podlogu domaćoj šumarskoj povijesti
udario zaslužni naš i do sada najplodniji naš pisac g.
prof. F. X. Kesterčanek svojom »Poviješću hrv. šuma
i šumarstv a g. 1882«. U doba naime, kad šumarstvo naše
balkanske braće, a i drugih kulturnijih naših susjeda još u povoju
bijaše, mi već posjedovasmo ako i kratku, ali ipak preglednu
i vjernu hrv. šumarsku povijest. U tom dijelu obradio je
pisac, u koliko mu to u ono doba naša pôvjestna vrela dozvoljavahu,
dosta izcrpivo i pregledno srednji vijek, a potanje i
dosta intenzivno novi vijek, osobito dogodjaje od g. 1840., kad
su prvi naši šumarski akademičari (iz Mariabruna) započeli u
Hrvatskoj provadjati ideju o rationalnom šumarskom gospodarstvu,
Ovo je djelo napisano sa mnogo truda i spreme, a napose sa
velikom ljubavi naprama zelenoj struci, te svakoga čitatelja upravo
oduševljava. Nu prema onoj našoj »vrijeme kule niz kotare gradi,
vrijeme gradi, vrijeme razgradjuje«, mnogo se i mnogo toga
od to doba u našoj domaćoj povijesti promijenilo, jer do mnogih
se zamašnih dogodjaja istom sada novijirai istraživanji nadošlo,
a mnogo se toga i novoga nakupilo, te se samo i po sebi
razumije, da i jedina naša dosta skromna šumarska povijest
svoje svestrano popunjeno izdanje traži.


Napisati pako izcrpivu obširnu povijest šuma i hrv. šumarstva
veoma je mučan posao, pošto se od dotičnog pisca
traži ne samo podpuna stručna sprema, već i njeki opširniji
pojam i izcrpivo znanje cjelokupne svjetske, a napose naše domaće
povjesti, a uzev još k tome u obzir, da tu treba sva
moguća naša domaća objelodanjena i neobjelodanjena vrela sakupiti
i sve to dovesti u savez sa šumarskom povjesti inih kulturnih
naroda, moramo doći do osvjedočenja, da ni jedan
dio šumarske stručne znanosti ne iziskuje toliko pot´ežkoća
muke i truda, koliko bi to iziskivala izcrpiva povjest hrv. šuma