DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 20 —


Njekoje misli o sabiranju povjestnih podataka
našeg šumarstva i naših hrvatskih šuma.


Sadanji urednik »Šumarskoga lista«, a bivši tajnik hrv. slav.
šum. društva, g. Bogoslav Kosović, u izcrpivom svom tajničkom
izvješću, pročitanom dne 10. kolovoza 1911. na XXXV. redovitoj
glavnoj skupštini šumarskoga društva, medju inim predlozima
o promicanju hrv. stručne literature, iztakao je uspješno
svu onu prazninu i manjkavost, kojom se žalbože naša domaća
šumarska literatura odlikuje, osobito naglasiv, da unatoč toga,
što imademo pune arhive svoga vlastitoga krasnog historičkog
materijala o šumarstvu, primorani smo, spominjući historijske
dogadjaje hrvatskog šumarstva, uteći se stranim podatcima, koji
često ni izdaleka sbiljnoj prošlosti hrvatskih šuma i šumarstva
ne odgovaraju. Uz devizu: »na prošlosti budućnost se snuje« predlaže
g. K., da bi uputno bilo, da u to ime hrv. slav. šumarsko
društvo eventualno sporazumno sa »Maticom Hrvatskom«, koja
takav posao podupire nadje sposobne sile. Nadalje kaže, da su
za takav posao pozvani svuda po svijetu profesori šumarstva,
koji imadu pri ruci sva nuždna pomagala i ina sredstva. Jednom
riječju, g. K. je tom zgodom predložio, da bi već jedamput
vrijeme bilo, da dobijemo podpunu i iscrpivu


´povijest naših hrv. šuma i našeg šumarstva.
Zaista predlog, koji bi morao naći više pažnje ne samo u uskom
okviru šumarskog društva, već i kod svakog pojedinog
mu člana. Te naše šume, taj ponos Hrvatske, u kojima su već
stari naši praoci našli prvi svoj stan i naravski branik, gdje u
bajnoj samoći dizahu velebne hramove, crkve i samostane, gdje
častni starci obdržavahu skupštine i sijela, a mladjarija igrama
i lovom krijepila vitko si tijelo, bile su već onda stjecište svega
života, a da i ne spominjemo njihovu sadanju važnost u obrtu,,
trgovini, brodarstvu, industriji, strategiji itd., čime se upravo
naše hrvatske šume pronijele diljem čitave zemaljske kruglje,
dično ime naše domovine i u najudaljenije krajeve svijeta. I te
ponosne naše šume i lugovi uz častnu sadašnjost i dragocjenu
budućnost, zar da krije toli mračna i neistražena prošlost?