DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 —


Hrastove sastojine lišene dosadanjeg stepene na podzemne
vlage, ne mogukorenjem primati dovoljnu količinu vlage, koja´im je
za daljnji rast i razvoj potrebna, a na koju su inače bile navikle,
niti ju mogu usljed slabog priticanja drvnim cjevčicama dopremiti
u gornje slojeve stabla, (od tuda i pojava sušenja sa vrha)
dok se oborinska vlaga kroz lako propustne slojeve pijeska i
pjeskovite ilovače brzo izgubi, te time bez ikakovog djelovanja
i uticaja na žilje prodje. Sa druge strane opet rahlo pjeskovito
tlo, lahko propušta i gribove crvenog i bijelog trulenja,
koji nadju plodnog dielovanja na srčanici i žilju takovih
hrastova.


Za podkrepu ovih navoda navesti ću njekoliko opažanja,
koja sam u takovim lugovima promatrao.


Imade mjesta, koja se nalaze na isto takovom pjeskovitom
tlu, ali su obrašteni šumskom šikarom i inim korovljem. Na tima
se mjestima ta pojava sušenja tako brzo neopaža, jer se je ovdje
ondje po gdje koje stablo tek počelo sušiti, dočim su se na
čistom tlu bez šumskog korovlja, tik do te površine, skoro sva
stabla osušila ili se počela sušiti. Tumačim taj pojav tim, što se oborinska
vlaga dulje drži u zemlji zaštićenoj korovljem i time, što
izmedju žilica grmlja, koje inače vežu tlo, polaganije voda odtiče
i tako zemlja zadrži ipak njeku konstantnu vlagu. Osim toga
takova korovljem obrasla površina brani, da i ona malena
količina vlage od pripeke sunca i vjetrova iz zemlje ne ishlapi.
Imade opet mjesta u šumi, koja su preko pijeska pokrivena naslagom
laporasto-vapnenaste ilovače ili t. zv. slatinave zemlje,
koja je jako nepropustna, te na koje se površini zadrži dulje
vremena oborinska voda Kraj takovih mjesta i na njima neopaža
se sušenje, a dok se udaljimo za njekoliko koračaja dalje,,
susrećemo odmah suhareve.


Ova navedena opažanja tiču se sreza Senajske bare II.
dio, u kojem se je najviše hrašće počelo sušiti i u kojem se
sada procjenom vade ti suharevi. Upravo je žalosno i pomisliti,
da se manje više u svakom okrugu na površini od kakovih
70 jutara povadi takovih stabala 500 do 1000 komada, a bilo