DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


Nešto malo štete čine hruštevi i to samo na mladom Ušću,
zatim miševi, koji obgrizaju korenje i srndaći, koji, kako je
poznato, upravo traže, na rijetko po šumi se nalazeće vrsti
drveća, da si na njima svoje mlade rogove čiste Štetni kukci
ne pojavljuju se na orasima skoro nikad.


Obzirom na gore istaknute činjeniee, moralo bi se i u nas
uzgoju tako koristnog drvlja, koje već sa 80 godina daje vrlo
traženu robu posvetiti čim veća pažnja i to tim više, što je
naše podnebje za uzgoj oraha vanredno povoljno. V. C.


Sto je pravi uzrok sušenju hrastovih sastojina
u šumama petrovaradinske imovne općine?


Piše Dušan Ostoić, šumar.
Iz godine u godinu opaža se u njekim šumama petrovaradinske
imovne općine, da se u sastojinama suše mlada hrastova
stabla, koja ´bi trebala, da u toj dobi daju najbolje priraste i da
nam podaju nadu, koju u budućnosti od njih izčekujemo. Opaža
se naime, da se hrastovi u dobi od 40 do 70 godina starosti,
počimlju sušiti i to ne samo potištena podstojna stabla, nego
i vladajuća i nadstojna stabla.
Sušenje nastaje od vrha prama panju, i to prve godine
osuši se takovom stablu samo krošnja, dok slijedeće godine
osuši se sasvim, a za prvih proljetnjih kiša i vjetrova, kad je tlo
mehko, izvali se čitavo stablo sa protrulim žilama i skrhanom
trulom srčanicom. Ova se pojava opaža na više mijesta po šumama
istočno od Mitrovice prama Zemunu u t. zv. doljnjem
Srijemu i to samo u šumama na relativnom šumskom tlu, koje
nije izvrženo poplavi, dočim u šumama na poplavnom području
ne vide se slične pojave.
Ova pojava pripisivana je štetnom uplivu zareznika i gusjenica
koji su po šumama harali, a u najnovije doba pripisiva
se i medljiki, koja je baš naročito takove šume napadala.
Sasvim je vjerojatno, da su i gore navedeni štetni uplivi
djelovali na sušenje tih sastojina, ali čini se, da se tu krije