DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


Podpuno nerodne godine, kako često dolaze kod bukve i
hrasta, dosta su kod oraha rijetke. Potanji podatci o urodu
oraha u sklopljenim sastojinama nisu do sada u većoj mjeri
sabrani, a to je i dosta težak posao, pošto su odrasle čiste
orahove sastojine vrlo rijetke. U jednoj maloj orahovoj šumici,
koja se sastoji od 200 komada 20 do 100 godina starih orahovih
stabala (Juglans regia), sabirali su svake godine ponješto
oraha, a u pojedinim godinama i po 40.000 komada. Pri tom
se mora uzeti u obzir, da je vrlo mnogo oraha od štetočinaca
pokradjeno, a takodjer i dosta uništeno po kreštelicama i vjevericama.
Da se je čuvanju posvetila bolja pažnja, moglo bi se
bilo u toj šumici sabrati i do 100.000 komada oraha, što predstavlja
razmjerno lijepi prihod.


Upravo kao kod običnog, tako imade i kod crnog oraha
mnogo odlika, od kojih njekoje daju plodove, koji se mogu
jesti. Nalazi li se crni orah na dobrom tlu, radja on, makar
se nalazio i na sklopljenoj sastojim, razmjerno dosta rano,
tako, da imade sastojina, koje su tek 15 godina stare, a već
radjaju plodom. Kada je godina osobito povoljna, može odraslo,
stablo crnog oraha donijeti 2000 do 4000 komada oraha. Veličina
oraha ovisi uvijek o vremenu u dotičnoj godini., te je
plod u toploj i vlažnoj godini veći, a u sušnoj malen.


Poprječno se može uzeti, da jedno jutro 60 do 70 godina
stare orahove sastojme* a to je po prilici 75 do 80 stabala,
može dati 16 do 20 Hl oraha. (1 Hl. ima pako 3200 do 3500
komada oraha). Prema tome bio bi taj prihod vrlo povoljan
i unosan.


Glede drvnoga prihoda orahovih sastojina, manjkaju još
potanji podatci, ali općenito je opaženo, da je prirast oraha u
visinu mnogo veći od istodobno posadjenih hrastovih i javorovih
sastojina. U 14 godišnjoj sastojini crnog oraha, koja je osnovana
sjetvom, iznašali su srednji prsni promjeri stabala 4 do
11 cm., a visina 6 do 10 metara. U obližnjoj hrastovoj šumici,
koja je osnovana sadnjom 6 godišujih hrastovih biljki na tlu
iste dobrote, a koja je imala starost od 24 godine, iznašali su