DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 11 —


postići prsni promjer od 73 cm. i drvnu masu od 7*40 m3.
Nije li stablo oraha uzraslo na osami, već ako mu je krošnja bila
s jedne strane izvržena pritisku, tako, da se je razvila samo
do % normalnog objama, to može postići prsni promjer od 63
cm. i drvnu masu od 5 03 m3. U uskom sklopu (sa V» objama
krošnje) dosegne orahovo stablo prsni promjer od 51 cm. i
drvnu masu od 2´82 m3., a u potištenom stanju (sa ´/4 krošnje)
prsni promjer od 38 cm. i drvnu masu od 1 24 m3.


Prema tome se vidi, da stabla sa lijepom i podpunom
krošnjom imadu razmjerno vanredno veliki prirast naprama
onima stablima sa malom krošnjom. Toga radi mora gospodarenje
ići za tim, da se boljim stablima, koja posjeduju sve
uvjete za dobar razvoj već u 25. i 30. godini dade potrebiti
prostor, da mogu razviti čim ljepšu krošnju.


U kulturama, koje nisu osnovane pod zaštitnom sastojinom,
imade radi velikog razmaka biljaka i slabe zasjene tla obično
mnogo korova, pa se isti mora barem kroz prve dvije godine
čistiti. Ta gojitbena mjera, naročito ako se uz to još i zemljište
okopa znatno pospješuje porast mladih biljaka, jerbo rahla
zemlja laglje upija vlagu, a uslijed toga biljka silno napreduje,
tako, da je upravo golema razlika izmedju okopanih i neokopanih
nasada.


Pošto nasadi oraha lako stradaju od proljetnih mrazova,
te pošto im naročito vrlo često pozebu vršni izbojci, to ih često
zamijene izbojci obližnjih ogranaka, koji nastoje, da vršni izbojak
nadomjeste. Uslijed toga postaje stabalce grbavo. Kušali su na
razne načine, da tom zlu doskoče, pa da od oštećenih mladica
gojeuz stabalca sa lijepim deblom Tako su n. pr. nekojim pozeblim
stabalcima odrezali sve grančice osim jedne najljepše
pri vrhu, koju su još privezali uz kolčić, da se prije ispravi.
No tim nije polučen nikakov uspjeh. Najbolji rezultat postignut
je na taj način, da su od mraza pozebla stabalca pustili, da
na novo potjeraju nove izbojke. Od ovih novih izbojaka, koji
su potjerali pri vrhu, ostavili su samo jedan, koji je bio najjači,
a ostale su još mjeseca lipnja pincirali (t. j . ili su ih napola