DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 12     <-- 12 -->        PDF

-10


tO mu je mladica čvrsta i snažna, te se ne svija, čega radi
joj ne treba nikakove podpore.


Obični i crni orah ne rastu tako jednolično. Ako je stojbina
dosta vlažna, uzrastu već jednogodišnje biljke u toplim
godinama kadkad 80 cmt. do 1 mt. u visinu, a u hladnom ljetu
jedva 18 do 30 cm. Tako biva i slijedećih godina. Primjera
radi navesti ćemo poprječne visine, koje su dosegla stabalca
napomenutih triju vrsti oraha pri uzgoju u slobodnom stanju,
bez zaštite drugog drveća. Prve godine postigao je crni orah
040 mt. visine, obični orah 0-25 mt, sivi orah 0-18 mt.; do
5-te godine crni orah 2*65 mt., obični orah 1*85 mt., sivi orah
.25 mt. ; -do 7-me godine crni orah 4-00 mt., obični orah
2-85 mt. sivi orah 2-60 mt.


Pod zaštitnom sastojinom nisu te vrsti ni približno tako
dobro napredovale, a porasli su popriječno: Prve godine crni
orah 0 22 mt, obični orah 0-20 mt, sivi orah 0-08 mt. visine;
do 5 te godine crni orah 1-18 mt., obični orah 1*35 mt., sivi
orah 0 60 mt. ; 7-me godine crni orah 1-71 mt., obični orah
2-15 mt., sivi orah 1-24 mt.


Od svih vrsta oraha najteže podnaša zasjenu crni orah, te
se pod njom biljka vrlo kukavno razvija. Pa i kašnje, kad joj
se dade i više svjetla, oporavlja se dosta teško. U kasnijoj
dobi razvija se crni orah vrlo dobro. Na jednoj maloj sastojini
je ustanovljeno, da 28 do 30 godina stara stabla postignu
srednji prsni promjer od 29 do 30 cm., a poprečnu visinu od
16 do 19 mt. Sedam godina prije iznašao je srednji promjer
tih stabala poprečno 22 cm., a srednja visina oko 13*3 mt.
Prema tome se vidi, da je prirast u visini i debljini razmjerno
vrlo dobar.


No crni orah zahtijeva za dobro uspijevanje vrlo mnogo
svijetla. Tako petgodišnja biljka dosegne pod gustom zasjenom
tek visinu od 81 cmt, a debljinu olovke. U slobodnom stanju
naraste pako, kako smo već spomenuli, do 2"65 mt. visine i
2—4 cm. debljine. To se opaža i kod starijeg drveća. 75—80
godina stara stabla mogu na osami, ako imaju podpunu krošnju,