DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 490 —


Odbor kluba hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu, izabrau
na X. glavnoj skupštini od 16. XI. 1912. konstituirao se je ovako:


Predsjednik: Ante Premužić, cand. šum; Podpredsjednik: Miloš
Ervaćanin, cand šum. Tajnik. Adolf Jošovec, sluš, šum. Blagajnik: Marjan
Majnarić, sluš. šum. Knjižničar : Branko Dereta sluš, šum. Odbornici :
Vladimir Skorić, sluš. šum , Gjuro Knežević, sluš. šum. Odb. zamjenici :
Jovan Savić, sluš. šum., Juraj Petrak, sluš. šum. Revizioni odbor : Velimir
Polak, sluš. šum., Marko Babić, sluš. šum , Viktor Urbicha sluš. šum.


Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa< izabralo je za akad
god. 1912/13 slijedeći upravni revizionalni odbor:


Predsjednik: Andrija Manz, stud agr ing. Podpredsjednik: Ivan
Rotler, stud. forest, ing, Tajnik: Pijo Pavlinić, stud. agr. ing Blagajnik:
Mate Gržević, stud. agr. ing. Knjižničar: Uton Hemler, stud. agr. ing.
Odborni zamjenici : Luka Bauer. stud. agr. ing. Ivan Pavlović, stud.
agr. ing. Revizori: Ante Franković, cand. cuit. tehn. Albert Ogrizek, cand.
agr. ingénieur.


Različite vijesti.


Zaraza jelovih šuma. U području županije modruško-riječke pojavili
su se na jelovim stablima leptiri »Tortrix murina na i to rtrix
rufimitrana « u tolikoj mjeri, da stabla izgledaju, kao da su
mrazom ofurena.


Uprav, odbor županije naredio je područnim oblastima, da svako
jače razširenje imadu prijaviti u svrhu izdanja odredbe, da se napomenuta
stabla iz šume odstrane, jer postoji velika pogibelj, da će se u njima
žaleći xyloterus lineatus i drugi šumo štetni zareznici.


Podjeljenje podpora. Glede podjeljenja podpora po hrv. slav. šumarskom
društvu vidi oglas na zadnjoj strani priležećega Lugar, vjestnika.


Kr. kotarska oblast u Jaski
Broj 11861. — 1912. Dne 26. studena 1912.


Desinac — Prhoć z. z.


prodaja hrast, stabala.


Oglas.


Dne 23 prosinca t. g. u 11 sati do podne obdržavati će se u uredu
kr. kotar, oblasti u Jaski putem pismenih ponuda, dražba vrhu 2893 komada
suhih ârastovih stabala u šumi »Blatnjak« i »Dubravi« Zemlj. Zajed
Desinac — Prhoć uz iskličnu cjenu od 20.537 K 95 fil.


Oba šumska predjela leže neposredno na pruzi Jaska — Zdenčina.


Blljegovane i sa 10°/0 jamčevine od isklične cijene obložene ponude,
imadu se rečenog dana predati u uručbeni zapisnik podpisane oblasti do
U sati po uredskom dobniku.


Na ponude ispod izklične cijene ne će se nikakav obzir uzeti.