DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 489 —


Heisinger Levin, Hradil Dragutin, Jakopec Josip, Jasić Dušan,
Kuzma Julio, Lasman Dragutin, Lach Gustav, Lazić Jovo, Maksić
Ratislav, ..... Mirko, Marušić Mijo, Markić Milivoj, Manojlović
Petar, Murgić Ivan, Neferović Franjo, Nešković Borivoj,
Ogrizović Gedeon, Pere Aleksander, Peičić pl. Viktor, Potočnjak
Vjenceslav, Prpić Stjepan, Petračić Andrija dr, Prpić Petar,
Perušić Andrija Paradjiković Gjuro, Radojčić Svetozar, Solarić
Teodor, Sever Dionis, Szentgyôrgyi Ljudevit, Stanić Jovan,
Simić Stjepan, Stanisavljević pl. Krešimir, Škrljac Petar, Tôlg
Vilim, Tomljenović Ante, Trivanović Milan, Ugrenović Aleksa
dr., Vac Gašo, Vidmar Vilko, Zec Dušan i Živanović Živko.


J. Jakopec.
Osobne vijesti.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji imenovao je
kotarskog šumara Franju Neferovića nadšumarom u IX. činovnom razredu,
akcesistu Nikolu Vilo vica privremenim protustavnikom u X. činov.
razredu, Stanka I džojtića i Rikarda Vojvodu, akcesistima u XI. činov.
razredu, sve sa sustavnim berivima kod gradiške imovne občine.


Sa šumarske akademije.


Naredba kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovje
i nastavu od 25. listopada 1912. broj 27277—1912. kojom se dopunjuje,
dotično preinačuje naučni i ispitni red kr. šumarske akademije u
Zagrebu, izdan naredbom istoga zemaljsko-vladinoga odjela od 13. ožujka 1909.
broj 4845. Kr. zemaljska vlada odio za bogoštovje i nastavu, nalazi postojeći
noučni i ispitni red kr. šumarske akademije u Zagrebu dopuniti
dotično preinačiti kako slijedi :


Kao nov obligatan predmet, koji se dosad kao poseban predmet
u šumarskoj akademiji nije predavao, propisuje se „Povijest šumarstva«
u^VIII. semestru sa 2 sata predavanja na nedelju. Taj se predmet vrsta
medju predmete, koji su sadržani u § 4. ispitnoga reda ovostrane naredbe
od 3. ožujka 1909. broj 4845.


Obuka predmeta »voćarstvo i vinogradarstvo« ima se unapredak


sastojati od 1 sata predavanja i 2 sata vježbi na nedelju, a obuka pred


meta »melioracija tla, kultura livada i pašnjaka" od 1 sata predavanja


na nedelju.


Ova naredba stupa na snagu početkom naučne godine 1912./13


U Zagrebu, dne 25. listopada 1912.


Kr. povjerenik u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji :
Čuvaj v. r.