DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 487 —


nućem sklopa izazvanu pogibao, da kulturu ne osujeti porast korova
i trave, spriječiti tim, što se sklop prekida na minimalni
razmak vremena, i što se površina odmah umjetnim načinom
naplodi tako, da korov i trava ne budu mogle spriječiti porast
mladih biljka.


Na položaju, namijenjenom uzgoju mješovite šume, satojeće
se iz javora i bukve, ne ima razloga bojazni od suncožara.
Kako je u konkretnom slučaju taj položaj vrlo dobro zaklonjen
sa svih strana, ne ima razloga bojazni ni od mraza.


U takovim položajima može se sklop i u čistim bukovim
sastojima izdašnije prekinuti.


To izdašnije prekinuće zahtjeva i obilna naslaga nerastvorenog
humusa. Ali i tu za slučaj obilnog prekinuća sklopa prijeti
pogibao od preobilnog porasta korova i trave, koja opet
ne samo, da onemogućuje uzgoj javora, već oteščava, a često i
onemogućuje i uzgoj bukve, ako prekinuće sklopa predugo potraje.
I tu je dakle od potrebe isti postupak, kao na položajima
namijenjenim uzgoju mješovite sastojine, sastojeće od hrastai bukve.
Neima dvojbe, da će uz takav postupak moguće vrlo znatno


trpiti i bukove biljke na položaju nagnutom prema jugu.
U tom slučaju neće preostati ino, nego poraslu hrastovu
kulturu popuniti sadnjom bukovih biljka.


Nakon izcrpive ove razprave krenusmo kroz objekt, namijenjen
pokusnoj provedbi »Modifikovane sječe«, a zatim nastavismo
dalje sa izvidom sastojina kupljenih šumskih dobara Skrabutnik
i Brestovac preko Maksimova hrasta u Javorov dol.


Cijelim putem bio je g. šumarnik Bogoslav Hajek neumoran
u tumačenju o sastojinskim i stojbinskim prilikama ovih šuma, te
davao učestnicima razjašnjenja na pitanja o gospodarstvenom
razdjelj.enju i sastavku gospodarstvene osnove za upitne šume
te o načelima zasnovane modifikovane oplodne sječe.


Odavna je već prošlo podne, kad smo se sa „Maksimova
hrasta" spustili u „Javorov dol", a kako je bila velika žega, a
terrain vrlo naporan i strm, to izmoreni izletnici rado zakrenuše
na odmor k punim stolovima kod šumske kuće u Pukotini,
gdje je bio priredjen zajednički ručak.