DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 45     <-- 45 -->        PDF

.... 4476. ad. 1912.


Prodaja hrastova.


Podpisani ured prodaje 4, studenoga 1912. u 10 sati prije podne


putem pismenih ponuda u slijedećim sječinama hrastova stabla i to :
Mali Parmezir 1629 stabala uz procjenu 274.557 K.
Veliki Parmezir 1432 » * » 219.625 K.
Repaš-Ljevača 736 » » » 212 041 K.


Ukupno 70.722...


Gospodarstveni ured Gjurgjevačke imovne obćine.


U Bjelovaru, dne 10. listopada ,1912.


Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar, listu


i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici :
a) za izvorne sastavke 5´0 K;
b) za prevode 3-5 K; i
c) za prepisane stvari 2-0 K.
Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti, u


koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i
jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili veuma malo
ispravljati, — na predlog urednika društvenog časopisa, po društvenom
upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


SADRŽAJ. Strana


Šumske štete i šumsko-odštetni cjenici. Piše B. Kosović, kr.
zem. šum. nadzornik 413—427
Poučni izlet članova hrv.-slav. šumarskoga društva u šume


gradiške imovne obćine i cerničkoga vlaselinstva . . 428 —449
Njekoliko o imenima šumskih predjela. Piše Z. Turkalj . . 449—451
Osobne vijesti: Imenovanje 451—452
Društvene vijesti : Dar . . . , 452
Različite vijesti : Skupa brjestovina , 452