DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 452 —


vlastel. šumarskog nadzornika g. Franju G r . g e r a vlastelinskim šu


marskim savjetnikom. Gospodina Julija Nikolašević a šumarskim


kontrolorom, a gosp. Petra R o h r a šumarskim inžinirom.


Presvijetli gospodin Ivan grof Drašković, povjerio je gospodinu šumarskom
savjetniku Franji Grôger u upravu cijelokupnog šumskog gospodarstva
svojih imanja u Baranya-Selye, Trakošćanu kao i u po njemu
novo kupljenom virovitičkom vlasrelinstvu.


Društvene vijesti.


Dar. Prigodom izpitivanja gosp. osnove za šume preč. nadbiskupskog
kaptola zagrebačkog sabrali su za literarnu zakladu osnovanu u spomen
pok. A. Borošića i t. d. Rikard Schmidinger, kr. zem šum nadzornik,
Gabriel Kuković, ravnatelj dobara prvostol. kaptola zagreb. u Var. Toplicama,
Ladislav ....., šumarnik istog vlastelinstva, Bogdan Svoboda,
šum. nadz. grada Varaždina, Gjuro Grlić, kr. kot. šumar u Varažd. Toplicama,
Bartol Pleško, kot. šumar u Krapini i Arnold Gerstman, kot. šumar
u Zlataru = 28 kruna.


Različite vijesti.


Skupa brjestovina, U šumi »Prašnik« kr drž. šum. erara izradila
je tvrdka Neuschloss jedan brijestov trupac od 10 met. dužine sa 145
cm dolnjeg i 143 cm. gornjeg promjera. Prema tomu iznaša kubatura
tog trupca 174 m3. Trupac je prodan loco kolodvor Okućani za 2000 K.
i to u Švicarsku.


Zanimivo je pri tom to, žto je stablo kod procjene uzeto kao trulo
ne samo po prodavaocu nego i po kupcu a to s razloga, što je bilo
ozdol šuplje i što je gornji dio stabla bio slomljen i to po svoj prilici
takodjer radi kakove mane u gornjem dijelu.


Nakon obaranja, odrezano je ozdol 2 met. pa se je pokazalo, da je
ostali dio trupca zdrav i dobar.


Brjestovinu traže u zadnje doba osobito sa pravljenje furnira, koje
se upotrebljuju za fino pokučtvo. Traži se ali samo takova roba koja ima
uzke, jednoličnije godove i tamniju (smedju) boju.


Svjetla se brjestovina za pokućtvo netraži niti se dobro plaća pa
tako nf drvo sa širokim godovima.


Pokućtvo sa brijestovinom furnirano došlo je u modu pred par godina,
a drvo sa rečenom kakvoćom plaća se sada isto tako kao slavonska
hrastovina.


U nazočnom slučaju prodan je 1 m3 za 117 E , što bi moglo odgovarati
vrijednosti na panju od 100 K. za 1 m*.


U istom predjelu izradila je rečena tvrdka iz jednog hrasta dvojnaša
184 tekućih metara (dužine) trupaca I., II., .. i IV. razreda i to iz
ideblovine i granjevine.


Značajno je, da drvotržci kod procjene svrstaju trupce po kakvoći


dimenzijama u četiri razrefa a prva tri razreda još u 2 podrazreda


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Itogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.