DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Branimo kulture od divljači!


N


P


„BRUMATA"


zakonom zaštićeno!


Moje, po stru5njacima izkušano i za oCuvanje šumskih kultura od obgrizavanju
po divljači izvrstno sredstvo „Urumata", dobiva se u zgođ wn
B.
2.
nima limenina kutijama sa 5—10 kgr. sadržine, teu zamotdraa od cea. as


26. 50, 100, 150—300 klg. postavljeno na kolodvor u Beču za 0 K po
100 klg. Uporaba toga sredstva je vrlo jednostavna a uspjeh siguran i
trajan.


Josef Pastoter, Schmierble- u. Fettwarenfabrik


Wieii X-8, Favoritenstrasse 180— 82


Mjesto uredskog pisana.


Kod gospoštije Dr. Kalmana pl. Ghyczya u Čabru u Hrvatskoj ima
se popuniti mjesto uredskog pisara.
Isti se mora razumjeti u kancelarijske poslove i mora sasvim dobro
znati pisati i govoriti njemački i hrvatski.
Plaćen će biti po dogovoru Ovo mjesto osobito je prikladno za kojega
umirovljenika.
Molbe se imadu poslati do konca listopada tg.^ na šumsko dohodarstveni
ured gospoštije Dr. Kalmana pl. Ghyczya u Čabru.


Mjesto šumarskog pristava.


Kod šumskog ureda povjerbinskog vlastelinstva grofa Eltz-a u Vukovaru
(Slavonija) imade se jedno mjesto šumarskog pristava popuniti.
Plaća: 1440-— K., stan, ogrijev i svjetlo u naravi, te 3 hl. vina
godišnje.


Hrvatskom i njemačkom jeziku vješti neoženjeni natjecatelji imadu
svoje molbenice zajedno sa prepisima svjedodžbi (koje se ne vraćaju) na
naslov potpisanog ureda do 1. listopada o. g. podnesti.


Šumski ured vlastelinstva Vukovar.


Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar, listu


i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici:
a) za izvorne sastavke 5´0 K;
b) za prevode 3-5 K; i
c) za prepisane stvari 2´0 K.
Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti, u


koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i
jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili veoma malo
ispravljati, — na predlog urednika društvenog časopisa, po društvenom
upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.