DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Broj 5309. — 1911.


Dražba hrastovih stabala.


Dne 15. listopada 1912. u 10 sati do podne prodavati će se
putem pismenih ponuda javnom dražbom kod šumsko-gospodarstvenog
ureda križevačke imovne obćine u Bjelovaru slijedeće sječine:


u Šumariji Sveti Ivan Zabno


1.
sječina »Lipovica« sa 342 hrasta procjenjena 27.949 K
u šumariji Bjelovar
2. sječina »Cezma« sa 625 hrasta procjenjena 51.617 K
3. sječina »Velika « sa 1182 hrasta procjenjena 281.250 K
Pobliži dražbeni uvjeti izloženi su na uvid za vrijeme uredovnih
sati kod potpisatog ureda, te kod šumarije Sveti Ivan-Zabno i Bjelovar


U Bjelovaru dne
11, rujna 1912.


Šumsko gospodarstveni ured križevačke imovne općine.


Opazka: Od konsigniranih u Velikoj 1182 hrastovih stabala mjeri 101


stablo = 72 cm, 2; d stabala = 93 cm, 826 stabala = ia7 cm srednjeg prsnog


promjera.


Broj 12230 ex 1912.
dne 27. rujna 1912.


Predmet: Suhomlaka
zemaljska za


jednica prodaja hrastovih stabala.


Oglas dražbe.


Dne 25. listopada 1912. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba vrhu
2 472 komada različitih stabala od kojih su 2,277 komada hrasta, 84
graba, 83 komada bukova i 28 komada krušaka, uz iskličnu cijenu od


16.000 kruna. Biljegovane ponude imadu biti obložene sa 107o jamčevine
od išklične cijene u g^otovom novcu ili vrijednostnim papirima.
Na ponude ispod isklične cijene kao i na brzojavne ponudne ne će
se uzeti nikakav obzir.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi za vrijeme uredovnih sati
kod šumarskog izvjestitelja kr. kotarske oblasti u Slatini.


Kotarski upravitelj


u. z.
G r 6 g e r V. r.