DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Broj 21 939 — 19l2.


natječaj.


Na nmdroslovnom fakuletu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu
imadu se početkom školske godine 1912/13 popuniti tri zemaljske stipendije
svaka po 600 K godišnje, a za polaz nauka u kr. šumarskoj akademiji.


Za ove se stipendije, na koje imadu pravo pripadnici kraljevima
Hrvatske i Slavonije, koji su položili ispit zrelosti na kojoj srednjoj školi
(gimnaziji ili realnoj gimnaziji) i koji polaze ili kane polaziti šumarske
nauke, — raspisuje ovime natječaj do konca mjeseca rujna 1912.


Natjecatelji imadu svoje na kr. hrv. slav. dalm. zemaljsku vladu,
odio za bogoštovje i nastavu upravljene molbenice obložiti:


1. krstnim listom;
2. domovnicom;
3. svjedočbom o položenom ispitu zrelosti i eventualno ispravama
i svjedočbama o dosadanjim šumarskim naucima;
4. liječničkom svjedočbom o podpunom zdravlju, napose o sposobnosti
za šumarsku struku, i
5. izkazom o obiteljskim prilikama i imućstvenom stanju.
Ovako obložene molbenice imadu se najkasnije do gore odredjenog
natječajnog roka ovamo podnijeti.
Na kasnije stigle ili nedovoljno obložene molbenice ne će se
obzir uzeti.
U Zagrebu, dne 13. rujna 1912.
Za
kraljevskog povjerenika:
Je llachich, v. r.


Ogl^ as dražbe stabala


Gospodarstveni ured Petrovaradinske imovne općine u Mitrovici prodaje
dne 17. Oktobra 1912. uli sati prije podne putem javne
pismene dražbe slijedeća stabla:


1. U šumi Neprečavi:
148 jasenova i 428 bresta — isklična cijena . . . . . 883t)5 Kruna
2. U šumi Varoš:
187 brestova -- isklična cijena 22656 Kruna
3. U šumi Smogva:
648 hrastova, 2 jasena i 32 bresta — isklična cijena . . 10u826 Kruna
4. U šumi Radjenovci :
789 hrastova i 29 bresta -- isklična cijena 270165 Kruna
5. U šumi Karakuša ;
1;92 hrasta — isklična cijena 101826 Kruna
6. U šumi Cenjin:
1279 hrastova - isklična cijena .. . .... . 151590 Kruna
Kod svih skupina prodaje se samo za tehničke svrhe sposobno drvo.
Pobliži dražbeni uvjeti mogu se viditi kod potpisanog ureda, kod


morovičke
šumarije n Moroviću, te kod šumarija u Klenku i Kupinovu.
Mitrovica, dne 11. Septembra 1912.


Gospodarstveni ured Petrovaradinske imovne općine.