DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 412 —


b) izgradnja zaštitnih naprava,


c) uvedenje naprava za odvažanje drva


d) izradba i transportiranje drva po željezničkoj upravi.


Da li će se to jedno ili pako više predusretnih sredstva uporabiti
ovisi 0 vlastničtvu, o smještaju sjećina, o strmosti bočina i kakvoći površine
zemljišta.


Pretegnu li troškovi, što bi ih želj. uprava sa takvim načinom izradbe
i izvoza imala, odnosno, što bi ih ona u ime odštete šumovlastniku davala,
pod uvjetom, da drvo iz dotične šume na propisani mu način izradjuje
i izvaža stanovitu njoj konvenirajuću svotu, onda nema dru^e, nego
da uprava šumu kupi i u prvom redu snjom gospodari kao sredstvom,
koje joj štiti prugu, a ne kao objectom, koji nosi- directnu korist od
svojih produkata.


U tu svrhu treba sa zaštitnima šumama željeznice ovako gospodariti.
a) Sume treba preplesti sa što moguće više izvoznih a prikladnih
puteva.
b) Šume treba uzgajati kao mješovite više prebornoga karaktera,
jer te vrsti šuma najbolju zaštitu daju:
c) Izradba i izvoz drva neka se povjeri u službi željeznice stojećem
personalu, koje će biti stalno namješteno a po tom i pouzdano.


Uspjesi dražba stabala.^


31 VIII. 1912. Kralj, šumarija Ravnagora prodala je 8056 m^ bukovine
i 3214 m^ jelovine. Dostalac Blaž Mataja iz Mrkopolja za kupovninu od
32500 K.


19. IX. 1912. Župna nadarbina u Pokupskom prodala je 2863 kom.
hrast, stabala, procjenjenih na 40000 K za 66000 Kruna. Stabla su imala
debljinu od 40—60^ cm. te su bila sposobna većim dijelom za kuse od
3 — 4 cm. debljine. Suma je udaljeni od Kupe U´5—3 5 kim. Izvozne prilike
povoljne, stabla su raštrkana na površini od 600 jut.
24. IX. 1912. Kod kr. nadš. ureda u Vinkovcima obdržavane dražbe
prodano je u području šumarije Jasenovac i to u srezu Cadjavski bok
1030-hrastova, 7770 jasena, 3335 brijestova i 22 9 inog stabalja, procjenjenih
na 227687 K za 397300 K Filipa Deutscha sinovima. Zatim u
šumariji Lipovljani u srezu Cardačinska greda 1624 hrasta, 67 jasena i 6
brijestova procjenjenih na 346.624 K za 516000 Vladku Deutschu. U srezu
Savički gjol 897 hrastova, 1855 jasena, 66 brijestova i l.´)2inog stabalja
procjenjenih na 108.436 K za 166986 K Moritzu Drachu jun. U šumariji
Raić u srezu Suše 860 hrastova 10765 jasena procjenjenih na 235378
K za 344300 K Filipa Deutscha sinovima, te napokon u šumariji Jamina,
srez Puk, 1332 hrasta, 12 brijesta i 66 ino stabla procjenjenih na 186121
K za 286.912 K Ilešu Schlesingeru.
24. IX. 1912. Kod istoga ureda prodano je u šumariji Lipovljani
srez Jamaričko brdo 11249 bukovi i 138 jalševih stabala procjenjenh na
13846 K za 18988 Kruna.
Upozorujemo na opazku u današnjem broju na str. 410. al. zadnja.
Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. AIbrecht. Zagreb.