DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 411 —


Pošto te podatke nismo mogli dobiti, a cijenjena gg članovi ipak
bi rado bili upućeni u vladajuće cijene to bi nam bilo moguće jedino uz
pripomoć šumskih ureda i gg. šumara pružiti zanimanikom podatke, iz
kojih bi si mogli sami cijene raznih šum. proizvoda izvesti iz zadnjih
prodaja.


Umoljavamo stoga koli p, n. šumske urede toli i gg. šumare, da
nam o svakoj prodaji šum. proizvoda čim prije izvjeste ali tako, da navedu
sve okolnosti, o kojima je uspjeh dražbe ovisan bio.


U tom pogledu neka se posluže skrižaljkom o usjehu dražba otisnutoj
na str; 290 S. 1. broj 7. tg., koja je u tu svrhu i sastavljena. K
tomu neka još izvjeste kakovu robu kani trgovac izradjivati i zašto.


Puškama. Na zamolbu jednog člana uvršćujemo: Puškam a Lu d
Borovnika u Borovlju (Ferlach), u Koruškoj izdala je iz osobitoga obzira
prema hrvatskim lovcima obsežan i ilustrovan cijenik oružja i municije na
hrvatskome jeziku. Ovaj cjenik pisan je hrvatskim stručnim nazivljem,
prema tome je to prvi hrvatski cijenik oružja, pa ga obraćamo
pažnji gg. čitača »Šumar, lista«. Podjedno ovima najtoplije preporučamo
tu slavensku tvrtku, kao vrlo solidnu puškarsku radnju, koja je do sada
izradila i poslala k nama lijep broj izvrstnih pušaka poglavito u gornju
Hrvatsku.


Šumarsko i lugarsko osoblje ogulinske imovne općine nabavlja svoje
oružje, municiju i sve ostale potrebštine od te tvrtke, pa je sa istom
uvjek potpuno zadovoljno.


Stručna skripta za šumare. Klub hrv. šumarskih akademičara u
Zagrebu izdao je litografijom predavanja Dra Gjure Nenadića, profesora
na kr. šum. akademiji zagrebačkoj: »Računanje vrijednosti šuma i šumska
statika « Skripta će izvrsno služiti studiju slušača visokih šumarskih škola,
a vrlo dobro i svršenim šumarima, jer su sastavljena po samom gosp.
predavaču. Pisana su pregledno lijepim pismom u velikom formatu, a stoje
7 K. — Isti klub izdao je nova skripta iz „Uporabe šuma" na 390 stranica
uz cijenn od 8 K, te »Upravno pravo« {po Dr. Kriškoviću) na 164
str. uz cijenu 240 K. — Ova i sva ostala skripta izdana po istom klubu
šalju se uz naprijed priposlan novac ili poštanskim pouzećem. Adresa:
Kr. šumarska akademija (klub hrv. šum. akademičara). Zagreb Mažuranićev
trg 19.


Brdske šume u području željeznica, Thema razpravljena po švicarskom
šum. društvu u Zugu 16/VI. 1911. Referent J. dr. Burri.


Šuma je za pod njom prolazeću željeznicu zaštita ili pogibelj. Zaštita
je stoga, što štiti željeznicu od element, nepogoda, a pogibelj radi
toga jer može naprave oštetiti samim drvom, kad se drvo spušta a i
kamenjem, koje se spuštanjem drva krenuti i u dolinu otisnuti može


Pošto je šuma za zaštitu željeznici nuždna, dužnost je želj. uprave,
da produsretne pogibeljima, koje mogu po željeznicu od šume nastati.


To je moguće na trojaki način.


1, Da se uredi transportiranje drva, a da šuma ostane vlastničtvom,
dosadanjega vlastnika.
2 Da šumu prekupi uprava željeznice i u njoj tako gospodarstvo
uredi, kako bi se dala pogibelj po prugu što bolje odklonuti.


U prvom slučaju mogu se uporabiti slijedeća predusretna sredstva:


a) propis o izradbi i izvlačenju drva.