DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 4     <-- 4 -->        PDF

374


a pohodio ih je više puta i sam prejasni nadvojvoda
prijestolonasljednik Franjo Ferdinand.


U javnom životu djelovao je mnogostrano i uspješno,
nastojeć i stranom svijetu prikazati duševni i
materijalni razvoj i napredak hrvat, naroda. 0 tome
nastojanju njegovu najbolji je dokaz upravo sjajni
hrvatski odjel na bivšoj jubilarnoj izložbi u Budimpešti.


Hrvatsko šumarstvo imade visokom pokojniku
zahvaliti dobar dio svojega napretka, a naročito mu
duguje hvalu za njegovo živo zauzimanje oko osnutka
Šumarskog Doma u Zagrebu, koji reprezentira moralnu
i materijalnu snagu hrv. slav. šum. društva.


Slava stoga Marku grofu Bombellesu i
trajna spomen na njega neka nam bude medj u
nama!


Marko grof Bombelles rodio se je dne 26. listopada
1858. kao sin Marka grofa Bombellesa sen. i
grofice Ferdinande rodj. grofinje Draškovich. Nakon
dovršenih vojnih studija služio je najprije kao poručnik
kod kr. ug. 10. domobranske husarske pukovnije,
nakon čega je poduzeo velika putovanja po inozemstvu
iz kojega se je povratio krcat znanjem i pun
inicijative, koju je stao nakon povratka u domovinu
provadjati, posvetivši se sasvim narodnogospodarskom
radu.


Godine 1883. blagoizvolilo mu je Njegovo Veličanstvo
podijeliti čast komornika, a godine 1901.
bude izabran kao narodni zastupnik u hrvatski sabor,
kojemu je kao zastupnik pripadao do godine 1906.,
a dalje kao virilista do smrti svoje.


Godine 1911. blagoizvolilo je Njegovo Veličanstvo
grofu Marku Bombellesu podijeliti u znak priznanja
zasluga, stečenih na narodno-gospodarskom
polju, dostojanstvo pravog tajnog savjetnika.


Prije nekoliko dana uputio se je grof Bombelles
sa svojim sinom Josipom grofom Bombellesom auto