DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 408 —


užitku zemljišta, nebi bilo takodjer po našem mnijenju pravedno,
jer je novijima istraživanjima geologa više nego pozitivno utvrdjeno,
da je jedva na Krasu ikada bilo znatno više zemlje, nego lije
danas imade, a utvrdjeno je i to, da su teško Mletčani ogolili
Dalmaciju, nego da to ogolećenje, ako je naime ikada više
šume u Dalmaciji bilo, potječe iz davnih vremena, kada sadanjega
hrvatskoga naroda u Dalmaciji još nije ni bilo.


Sadanji stanovnici Dalmacije nisu od svojih predšastnika
naslijedili nikakovih šuma, oni ih dakle nisu uništili, pak stoga
neima pravoga temelja ni moralne dužnosti, da oni onima narodima,
koji će eventualno Dalmaciju nastavati poslije 2C0-—300
godina odgajaju šume i to kako rekosmo šume od razmjerno
vrlo malene vrijednosti.


Zahtjevati od šumoposjednika, da odgaja visoku šumu
radi zaštite tla ili inih objekata, bilo bi pravedno stoga samo
na takovim mjestima, gdje je takova zaštita absolutno nuždna.


Isto tako držimo za shodno, da bi se u samom zakonu
moralo odrediti, da se pošumljenje ima provesti samo na onima
zemljištima, gdje šumovlastnik nebi bio voljan zasaditi voćnjak,
uljik, vinograd ili koja nebi htjeo od kamena očistiti i even


#tualno ih pretvoriti u vrtove oranice ili livade.


Pojam »pošumljenje krasa« morao bi se poistovjetiti sa
pojmom »kultiviranje krasa* ter nastojati kras kultivirati bud
kojom vrsti kulture.


Tim načinom bi se ono, što je boljega i ravnijega ze


mljišta učinilo kulturnim, a samo absolutno šumsko tlo bilo bi


odredjeno za šumsku kulturu. Cilj pako te šumske kulture, u


koliko ne bi bilo potrebno podizati visokih šuma, imao bi biti


po našem mnijenju podizanje brstika u svrhu una


predjenja obćeg gospodarstva naročito sto


čarstva . Stočarstvo a naročito ovčarstvo je naime u Dal


maciji vrlo unosna privredna grana, koja se nemože bolje ra


zviti radi nestašice sijena i velikih troškova kod dobave sijena


iz vana.


Podizanjem brstika iscrpljivala bi se produktivna snaga


tla daleko bolje, nego se sada iscrpljuje rastenjenjem trave,