DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 405 —


nika; prirezi općinski, na koje su procijenjene ove pomoći, ne
će se miješati sa ostalim općinskim prirezima, niti trebaju odobrenja
niti zakonske potvrde, propisane §-om 86 općinskoga
pravilnika i odnosno pokrajinskim zakonom 28 listopada 1868
(pokrajinski list 1868 br. 15).


§ 23. Iznimno vlasne je općinsko vijeće, ostajući prosto
uteći se zemaljskom odboru u smislu § 103. opć. pravilnika,
odrediti namet ličnih radnja jednakom mjerom, bez iznimke na
dojednog muškarca sposobna za radnju od 18 do 60 godina,
stojnika u općini, ili nestojnika, kad ova j u njoj plaća preko
20 kruna godišnjeg izravnog poreza.


Rečene se lične radnje ustanovljuju na najviše 3 nadnice
na godinu za svako čeljade, nametu podložno. Te lične radnje,
kad ne bi bile izvršene na način i u vrijeme, što će im općina
odrediti, morat de se otkupiti novcem.


Poradi toga će općinsko vijeće, odlučivajući o ličnim rad


njama prama radničkim nadnicam u općini običajnim,
koliko ima da bude procijenjena u novcu svaka odnadnica.
odrediti,
udarenih
U slučaj u neisplat e utjera tpolitičk e ovrhe .
će s e pute m
IV. Općeniteodredbe .


§ 24. U slučaju prestupka propisa ovog zakona i odredaba
izdanih od vlasti na temelju istog, ima se, u koliko se ne bi
imao primijeniti opći kazneni zakon, krivac kazniti od političke
kotarske vlasti globom od 10 do 400 kruna, i u slučaju neutjerivosti
sa zatvorom od 1 do 40 dana, te se suviše može
izreći čitavi ili djelomični gubitak neredovitim putem dobivenih
proizvoda i odmah obustaviti slučajno započeti sijek. Ako je
općina kriva, imaju se uporaviti propisi općinskog pravilnika.


Globe i zapljenjeni proizvodi, odnosno utržak od prodaje
istih, idu u korist zemaljske poljodjelske zaklade.


U osudi izreći je uz globu i naknadu štete eventualno
počinjene prekršajem, ako potreba daljih izveđenja ne bi na