DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 404 —


i


§ 17. Ako politička kotarska oblast nebi izdala i stranci
uručila odluku, prihvaćenu u smislu § 16. o prijavljenom sjeku
i to u roku od osam sedmica iza kako joj je bila prikazana
redovita redovito sastavljena prijava, može se prijavljeni sijek
obaviti prama ustanovama šumskih zakona.


Ova odredba uporavlja se, ako je prijava prema ustanovam
§. 11. bila učinjena za više nego za jednu godinu, samo glede
onih drvosjeka, koji se imadu obaviti u onoj godini u kojoj je
bila prijava učinjena.


§ 18. Ako sijek, koji nije bio zabranjen, odnosno koji je
bio dozvoljen uz stanovita ograničenja, nije bio izveden kroz
dvije godine, počevši od onog doba, kada se je u smislu prijave
imao najkašnje izvesti, ima se ponovo prijaviti nakon izmaka
pomenutog dvogodišnjeg roka.


§ 19. i\ko se prijavljeni sijek ne zabrani ili ako se dozvoli
sijek uz stanovita ograničenja, politička kotarska oblast ima
utanačiti rokove, kroz koje se sječina ima očistiti i opet umjetno
pošumiti, u koliko se ne može očekivati naravno pomladjenje
ili ako se može samo djelomično očekivati.


Ako se pošumljenje ne bi izvršilo kroz odredjeni rok ili
ako bi se izvršilo na neprikladan način, kotarska politička vlast
ima pravo da izvrši potrebite mjere o trošku nemarnog posjednika
šume.


Ti troškovi imaju se u slučaju neisplate utjerati
putem političke ovrhe.


§ 20. Ako bi se postavio poduzetnik drvosjeka, on je
dužan, da se prije nego započme sijek osvjedoči, da li je sijek
bio prijavljen i odgovoran je isto tako kao posjednik šume za
neprijavljeni sijek ili za sijek izveden proti propisima.


§ 21. Nazočne odredbe imaju se uporabiti i za one drvosjeke,
koji se imaju obaviti na temelju pogodaba, sklopljenih
prije valjanosti ovog zakona.


§ 22. Ako općinsko vijeće drugačije ne odredi radnje i


i naprave, na koje su općine obvezane po ovom zakonu, mogu


se izvršiti stvarnim pomoćima u smislu § 87 općinskoga pravil