DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 403 —


1. Naznačenje katastralne općine, u čijem području leži za
drvosjek odredjeno zemljište, pak broj katastralnih česticapovršinu dotične šume.
2. Naznačenje imena posjednika šume.
3. Naznačenje položaja, mjesta i opseg namjeravanog sijeka,
zatim način i doba njegova obavljenja.
4. Da li će drvosjek biti obavljen od posjednika šume u
vlastitoj upravi ili da li će izvedenje drvosjeka biti ustupljeno
komu drugomu u zadnjem slučaju.
5. ime i boravište poduzetnika sijeka.
Ako prijava nije sastavljena po propisu ovoga §. mora se
u roku od 15 dana povratiti stranci i uputit je, da prijavu popuni
dotično ispravi.


§ 13. Politička kotarska oblast ima stranki na zahtjev izdati
potvrdu 0 učinjenoj prijavi sijeka.
U ovoj potvrdi ima se naznačiti dan, kojega je bila prikazana
redovito sastavljena prijava.


§ 14. 0 prijavi ima politička kotarska oblast, u koliko je
to potrebito da se razjasne okolnosti, koje su mjerodavne za
prosudjivanje popustljivosti namjeravanog sijeka obaviti na licu
mjesta po kot. tehniku potrebite izvide.


Povodom ovih izviđa posjednici šume ne smiju biti pozvani
da nose dotične troškove.
§ 15. Izvidima, koji će se obaviti u smislu § 14, ima se
oistanoviti:
a) da li je prijavljeni drvosjek pripustljiv sa šumsko-redarstvenog
gledišta i


b) glede općinskih šuma, da li se ne bi tim nepovoljno
uplivalo na trajno šumsko gospodarenje sa cjelokupnim vliastitim
šumskim posjedom općine (odlomka).


§ 16. 0 pripustljivosti namjeravanog sijeka ima kotarska
politička oblast izdati shodnu odluku, koja odgovara stanju
stvari i to ako je slučaj na temelju obavljenih izviđa.


Ako proti prijavljenom sijeku nema prigovora ima politička
kotarska oblast o tome bezodvlačno obavijestiti posjednika šume.