DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 402 —


mjere ne bi provele na vrijeme ili shodan način, kotarska politička
vlast je ovlaštena, da dade izvesti potrebite mjere o
trošku posjednika šume.


Ti troškovi imaju se eventualno utjerati putem političke
ovrhe.


§ 8. Šumski posjednici imaju branjevine odredjene na temelju
propisa §§ 6 i 7 ovog zakona opskrbiti sa prikladnim
oznakama zabrane (čunjevi, ograde i slično).


III. Prijave šumskih sijekova.
§ 9. Svaki namjeravam sijek u jednoj od šuma naznačenih
u § 1, mora posjednik šume prijaviti nadležnoj polit, kotar,
oblasti.


Ova odredba proteže se i na ona općinska zemljišta, koja
nijesu uvrštena u poreznom zemljišnom katastru kao šumska
zemljišta ali imaju zbilja značaj šume.


§ 10. Prijava sijeka nije potrebita onda, ako sijek slijedi
na temelju i po ustanovam šumsko gospodarstvene osnove odobrene
od polit. kot. oblasti i ako od odobrenja ove osnove
nije isteklo više od deset godina.


U prvoj stavci ustanovljena iznimka ne vrijedi u slučaju
ako bi u šumi, odredjenoj za posjek tokom ovih deset godina
bile izvedene sječbe nepredvidjene u osnovi, ili ako je nastupila
elementarna nezgoda, koja čini potrebnim preinačenje
gospodarske osnove a nije se shodno ispravila gospod. ofnova
niti je ovu kot. polit, vlast odobrila.


§ 11. Prijava ima se prikazati polit kotarskoj oblasti, u
čijem području leži odredjena šuma za posjek ili veći dio iste.


Prijava može slijediti pismeno ili usmeno na zapisniku, a
to koliko za sijekove u tekućoj godini, toliko istodobno i za
dojduće dvije godine. Prijavom se smatra i prikazanje gospodarske
osnove, odnosno osnove sijeka, ako se iz nje mogu razabrati
godišnji sjekovi, koji se imadu izvršiti najdalje kroz
nastajnih deset godina.


§ 12. Svaka prijava mora sadržavati: