DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 401 —


se radilo o općinskim šumama, ima se saslušati općinsko vijeće
dotične općine.


U slučaju, da bi općinsko vijeće propustilo da se na dotični
poziv polit. kot. oblasti u roku od tri mjeseca, računajuć
od dana uručenja poziva u predmetu izjavi, polit, kotarska
oblast može bezodvlačno izdati odnosnu odluku.


§ 4. Posjednici šuma dužni su izvršivati odredbe, koje izda
polit, kotarska oblast u smislu § 3. ovog zakoga.


§ 5. Kad bi se sijek, pravomoćno odredjen od polit, kotar,
oblasti u svrhu pomladjivanja šume, manjkavo izveo, ili kad se
ne bi izveo do odredjenog vremena, ili kada se odredbe i z-
d a n e na zaštitu razvijajućeg se šumskog naraštaja ili za popunjenje
obrasta ne bi izvršile dovoljno, polit, je kotar, vlast
ovlaštena, da potrebite mjere dade izvršiti o trošku posjednika
šume.


Ovi troškovi imaju se u slučaju neisplate utjerati
putem političke ovrhe.


§ 6. Paša se ne smije na pomladjenim česticama vršiti,
dok bi mladom šumskom naraštaju mogla naškoditi. 0 molbama
zanimanika, da se dopusti paša, ima se u teku molba odlučiti.


Da li i u koliko će se moći vršiti na ovim zemljištima
drugovrsno uživanje, ima se prosuditi po propisima šumskog
zakona.


II. Mjere iza šumskih požara.
§ 7. Ako šumska prostorija izgori, ostaj u na isto j
zabranjeno svakovrsno iskorišćivanje i paša
sve dotle, dok bi t o moglo škoditi mladom naraštaju.
Kad bi se radilo o sitnoj šumi, ima se s istom postupati
u smislu §§ 1 I 4 ovog zakona, a da ne treba uputiti i provesti
postupak za to propisan u §§ 2 i 3.
Kad se radi o visokim šumama, ima kotarska politička
vlast bezodvlačno odrediti, da li i u koliko se nagorjela stabla
imadu ukloniti i na koji način imaju se nastale čistine pošumiti.
Isto tako ima kotarska politička vlast odrediti rokove,
kroz koje se imaju izvesti gore naznačene mjere. Kad se te