DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 400 —


I.
Izvedenje sjekova u svrhu pomladjivanja šuma.
§ 1. Da se prepriječi opće propadanje općinskih, društvenih,
zadružnih i zakladnih sitnih šuma, prouzrokovano nezgodnim i
nepravilnim uživanjem kao i prekomjernim vršenjem paše,
ima se još postojeći, za pomladjivanje sposobni šumski naraštaj
uzdržati i njegova pomladjivost podignuti glatkim, u pravo vrijeme
ražom zemlje izvršenim sijekom (sijek za pomladjivanje).
Pri sječenj-u ostaviti je primjeren i jednako po sječini porazdjeljen
broj mladica i stabala kao sjemenjake i pričuve za porabno
drvlje.
Gola i prazna mjesta imadu se popuniti umjetnim pošumljenjem.
§ 2. Glede izvršenja takova sijeka u svrhu pomladjivanja
šumskog naraštaja, odnosno glede izvedenja ostalih drugih mjera,
koje bi se imale odrediti po § 1. ovog zakona, polit, kotar,
oblast ima da obavi odnosne izvide po kotarskom šumskom
tehniku, uz učestovanje vlasnika šume i predstavnika dotične
općine. Kad se radi o šumskom zemljištu vlasnosti kojeg općinskog
odlomka, ima pravo da učestvuje seoski zbor jednim
odaslanikom.
Kod ovih izviđa, u povodu kojih strankama ne smije nastati
nikakav povjerenstveni trošak, imaju se istodobno ustanoviti
sve slučajno potrebite mjere za zaštitu budućeg šumskog
naraštaja i doba, kad će se izvesti sijek te opseg istoga. U
zadnjem pogledu vrijedi kao pravilo, u koliko se tomu ne bi
protivile mjesne prilike, da se svake godine ima posjeći od
šumske površine, koja pripada općini dotično društvu zadruzi
ili zakladi, onoliki dio, koliko broji godina doba ophodnj e
sjeke (turnus) odredjeno ili primjereno za cijeli šumski posjed
istog vlasnika i jednake vrste uzgoja.
0 ovim izvidima sastavit će se zapisnik i odmah će se
podastrijeti polit. kot. oblasti.
§ 3. Na temelju i praraa ispatku ovih u smislu § 2. obav-
Ijenik izviđa, polit. kot. oblast ima odlučiti o izvršenju sijeka i
o onim mjerama, koje. se imadu istodobno poprimiti. Kad bi