DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 10. U ZAGREBU, 1. LISTOPADA 1912. GOD. XXXVI.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajnće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. liste K 4u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum listac stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list priina predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


t Marko grof Bombelles.


Neumoljiva smrt lišila je naše hrv. slav. šumarsko
društvo dne 8. rujna t. g. našega mnogogodišnjega,
svima nama miloga i dragoga predsjednika preuzv.
gosp. Marka grofa Bombellesa.


Kako smo u zadnje vrijeme morali često objavljivati,
da je premili visoki pokojnik bio zapriječen
bolešću prisustvovati društvenim sjednicama, podilazila
nas je kobna slutnja, da njegova i onako slaba tjelesna
konstrukcija, neće moći izdržati borbu sa težkom
krvničnom bolešću, koja ga je već više godina mučila.
1 sudbina je htjela, da se tako svršilo. Zadnji
pozdrav poslao nam je iz jednog sanatorija u Badenu
gdje se je na Iječenju nalazio. Svoju plemenitu dušu
izpustio je na svom dvorcu u Opeki kraj Varaždina.


Vijest 0 njegovoj smrti najbolnije se je dojmila
ne samo znanaca i osobnih štovatelja njegovih, nego
i širih slojeva hrvatskoga naroda a naročito žiteljstva
iz okolice varaždinske, za koje je on slovio kao uzoran
gospodar i prijatelj.


Najviše se je visoki pokojnik zanimao za lov, pa
je stoga njegovo prostrano imanje oko Vinice i Zelendvora
vrvilo raznovrstnom divljači i peradi. Ta njegova
uzorna lovišta pohadjali su često visoki gosti.