DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 399 —


Otšteta će se ispitati i ustanoviti sudbenim putem, uporavljujuć
analogno propise državnog zakona od 18 veljače 1878. d.


z. 1, br. 30. 0 razvlastbi u svrhu gradnje i prometa željeznica.
U slučaju, kad bi se ko obratio sudu, mora se izvršenje


razvlaštenja i pošumljivanja odgoditi sve dotle, dok ne bude


isplaćena ili kod suda položena u ovom postupku ustanovljena


svota.
§ 14. U koliko budu dopuštala sredstva fonda za pošumljenje mogu
se ova upotrebiti i za mjere za melioraciju zemalja, koje nijesu odredjene
za pošumljenje, a služe pretežno za pašu blaga, te su za to prikladne e
da se prepriječi nazadovanje njihove plodovitosti.
Pri tome ima se, gdje to budu okolnosti dopuštale, osim drugih
shodnih mjera, uzeti u obzir i na sadnju maslina i voćaka.
Ustanovljenje i izbor ovih zemljišta te proveienje mjera, koje se
imaju poduzeti u svrhu melioracije, prepušteno je povjerenstvu za pošumljenje
koje će analogno upotrijebiti ustanove ovog zakona.


§ 14. (15.) Globe udarene po obćem šumskom zakonu
počinjenje na zemljištima upisanim u katastru pošumljenja (§ 6.),
nadalje šumske naknade dosudjene na temelju šumskog zakona
glede šumskih predjela, koji su prešli u vlastničtvo fonda za
pošumljenje, idu u korist ovog fonda.


§ 15. (16.) Djelokrug povjerenstva za pošumljenje i granice,
u kojem će isto povjerenstvo moći zaključivati o troškovima
iz fonda za pošumljenje, kao propise za upravu ovog fonda
urediti će posebni i poslovni red, koji će ustanoviti ministarstvo
poljodjeljstva sa zemaljskim odborom.


§ 16. (17.) Propisi zakona od 9[11 1880 p. z. 1. br. 2 ex
1881 valjanoga za kraljevinu Dalmaciju o zemljištima namijenjenim
šumskom odgoju na temelju državnoga zakona 27[5
1878 d. z. 1. br. 115 izuzevši §§ : 11, 12, 17 i 18 stavljaju
se van snage.


§ 17, (18.) Izvršenje ovoga zakona povjerava se Mojim
ministrima poljedjelstva, unutarnjih posala, financija i pravde.


2.
Nacrt zakona o mjerama za zaštitu šuma u
kraljevini Dalmaciji.
Na prijedlog sabora Moje kraljevine Dalmacije naredjujem: