DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 398 —


rok. koji bude ovo odredilo, može se već u svrhu kupnje dotičnih
zemljišta udijeliti potpora iz fonda za pošumljenje, aka
bi opstojale pretpostavke za redovito izvedenje pošumljenja i
zaštitu posadjene šume.


§ 10. Kad bilo s kojega razloga ne bude moguće, da se
zajamči pošumljenje za to pravomoćno odredjenog zemljišta,
može povjerenstvo za pušumljenje pogodbom nabaviti takovo
zemljište kao vlastništvo fonda za pošumljenje kraljevin e
Dalmacije.


Ako bi zemljišta, namjenjena pošumljenju, bila opterećena
sa tudjim pravima, koja bi mogla smetati pošumljenju, tada će
povjerenstvo za pošumljenje nastojati, da se ova prava putem
nagodbe otkupe na teret fonda za pošumljenje.


§ 11. Ako bi posjednik zemljišta ili drugi ovlaštenik povrijedio
pogodbu sklopljenu po § 8 , na način, koji bi se očito
protivio svrhi pošumljenja ili kad se ne bi moglo postići po
§ 10. željena nabava ili otkup uz primjerenu cijenu, onda će
povjerenstvo za pošumljenje zatražiti kod političke zemaljske
vlasti razvlastbu dotičnih zemljišta i prava u korist fonda za pošumljenje.


§ 12. Ako politička pokrajinska vlast drži, da je po gornjim
ustanovama temeljit zahtjev povjerenstva za razvlaštenje
zemljišta ili prava drugih osoba, imade zahtjevu odovoljiti i istodobno,
saslušavši dva vještaka, koja će ona pozvati, utanačiti
iznos, koji će se za to platiti iz fonda za pošumljenje.


Proti odluci prosto je zanimanicima prikazati priziv na ministarstvo
poljodjelstva u rolcu od 4 sedmice počev od dana
susljedna danu uručenja odluke.


Prizivi imadu se prikazati kod namjestništva.


§. 13. Svakomu onomu, koji drži, da nije podmiren iznosom,
koji mu se ima isplatiti za razvlašteno zemljište ili pravo,
ostaje suviše prosto, da kroz 3(j dana iza pravomoćnosti
razvlastben e odluke zatraži kod kotarskog suda, u čijem
se području nalazi zemljište što se ima razvlastiti, odnosno, koje
je sa tudjim pravom opterećeno, da se otšteta sudbenim putem,
izvidi i ustanovi.