DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 397 —


Na zemljištima, upisanim u katastru pošumljenja, ne smije
se vršiti šumska paša samo dotle, dok bi pošumljenju mogla
naškoditi.


Da li će i u koliko će biti dopušteno drugo uživanje, presudit
će se po ustanovama šumskog zakona. Isto tako ima se
na molbu zanimanika u teku molba odlučiti o tome, da li će
se opet dopustiti paša.


§ 8. Povjerenstvo za pošumljenja ima, kad zaključuje o
godišnjem proračunu iz zemljišta pravovaljano namjenjenih pošumljenju
izabrati one čestice, koje će se pošumiti u toj godini.


Istodobno ima povjerenstvo za pošumljenje potanko utanačiti
potanji način pošumljenja i potrebite mu zaštite, te dotičnu
izradnju podastrijeti zemaljskom odboru i ministarstvu poljo-
Ijodjelstva za odobrenje i dozvolu potrebitih sredstava.


Pošumljenje ima se obično obavljati u vlastitoj upravi; nu
ako bi se prama stanju stvari moglo očekivati, da će na dotičnim
česticama posjednici sami redovito izvesti pošumljenje i
posadjenu šumu po pravilima šumogojstva gojiti, može se sa
zanimanicima sklopiti ugovor o načinu pošumljenja, o zaštiti
već pošumljenih zemljišta kao i o modalnosti pripomoći, koje
bi se udijeljivale u tu svrhu besplatnim ustupom biljka i slučajnom
doznakom novčanih potpora iz zaklade za pošumljenje i
prepustiti pošumljenje dotičnim posjednicima zemljišta.


Ova ustanova osobito vrijedi zaparkove,
što bi ih pojedinci ili zajednice, udružbe ili
općine htjeli urediti na zemljištima, namijenjenim
pošumljenju pri čemu ćesesvedj imati
obzira na vrst i svrhu ovakovih parkova.


Zemljišta, pošumljena po ustanovama ovog zakona kao i
zemljišta pošumljena počev od god. 1874 sa pripomoćima iz
državnih i pokrajinskih sredstava, imaju se smatrati kao šume,
koje se imaju upravljati po §§. 6 i 7 šumskog zakona.


§ 9. Općinama, koje bi kupile zemljištne čestice, namjenjene
pošumljenju po § 6. ovog zakona, te bi se obvezale, da
će ih pošumiti po naputcima povjerenstva za pošumljenje i kroz