DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 396 —


vjerene, osnovati će se fond za pošumljenje kraljevine Dalmacije,
godišnju potrebštinu kojeg ima odobriti ministarstvo
poljodjelstva i zemaljski odbor, a pokrivati će se doprinosima,
koji će utanačiti i doprinašati državna uprava i pokrajina iz u
tu svrhu ustavnim putem odobrenih sredstava kao i drugim slučajnim
prihodima.


Ovim fondom upravljati će povjerenstvo za pošumljenje.


Nadalje ustupiti će se besplatno povjerenstvu za pošum-
Ijivanje potrebite biljke, u koliko budu raspoložive iz državnih
ili od države subvencioniranih šumskih rasadnika u Dalmaciji.


§ 6. Da se uputi pošumljenje, imaju se bez uštrba nadležnosti
političnih vlasti, ustanovljene u šumskim zakonima, pronaći
i odrediti po česticam zemljišta spomenuta u § 1.


Ova će se zemljišta pronaći povjerenstvenim izvidom, na
koji treba pozvati osim predstavnika nadležnih polit, kotarskih
oblasti kao upravitelja povjerenstva posjednike dotičnih zemljišta,
nadležnog kotarskog šumskog stručnjaka, jednog gospodarskog
vještaka i jednog odaslanika općinske uprave. Kad
se radi o zemljištu vlasnosti kojeg općinskog odlomka ima
pravo da učestvuje seoski zbor jednim odaslanikom.


Zaklada za pošumlje nesmije zaoveizvide
imatinikakvatroška.


0 ispadku ovih izviđa imaju se napose za svaku općinu,
odnosno za svaki odlomak, sastaviti zapisnici, te sa dotičnim
povjerenstvenim predlozima podastrijeti povjerenstvu za pošumljenje.


Povjerenstvo za pošumljenje ustanovljuje tada, koja se zemljišta,
prama ustanovama § 1 ovog zakona imaju pošumiti;
te 0 tome obavješćuje stranke sa posebnim odlukama.


§ 7. Sva zemljišta, glede kojih bi pravomoćno naredjeno
pošumljenje, imaju se upisati u posebnom katastru čestica po
česticu.


U taj katastar imaju se uvrstiti i sva ona zemljižta, koja
su počev od g. 1874, bila pošumljena iz državnih ili pokrajinskih
sredstava.