DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 395 —


e) pokrajinskog nadzornika poljodjelstva i


f) administrativnog izvjestitelja namjesništva za šumske po


slove.


Svi članovi povjerenstva za pošumljenje službuju kao takvi


besplatno.


§ 3. Sjednice povjerenstva za pošumljenje sazivlje pred


sjednik.


Poslovi povjerenstva riješavaju se u sjednicama zbornim


vjećanjem i zaključivanjem.


Na sjednice povjerenstva mogu se pozivati sa savjetujućim


glasom i kotar, šumski tehnici iz onih predjela pokrajine, kojih


se tiče predmet vijećanja.


Osim toga ostaje slobodno onim općinam kojih se tiču


predmeti u raspravi te koje se imaju na vrijeme obavjestiti o


održanju dotične sjednice, da ovoj sjednici učestvuju po jednom


odaslaniku, odregjenom od općinske uprave, sa savje


tujućim glasom.


Zaklada za pošumljenje (§ 5) usljed toga ne smije imati
nikakva troška.
Da zaključak povjerenstva bude valjan, potrebito je, da
budu prisutni predsjednik, pokraj, šumski nadzornik ili njegov
_ zamjenik i jedan odaslanik zemaljskog odbora.


Zaključci prihvaćaju se apsolutnom većinom glasova čla


nova, koji imaju pravo glasa. Pedsjednik glasuje samo u slu


čaju jednako porazdjeljenih glasova, te je onaj zaključak valjan,


za kojeg predsjednik glasuje.


Zaključci imaju se provadjati u ime povjerenstva od pred


sjednika zajedno sa pokrajin. šumskim nadzornikom, koji se


može u tu svrhu poslužiti i sudjelovanjem podredjertih mu šumskih


organa.


§ 4. Proti zaključcima i presudama povjerenstva za pošum


ljenje prosto je zanimanim stankama prizvati se ministarstvu


poljodjelstva. Prizivi imaju ee prikazati kod namjesništva u roku


od četiri sedmice, računajući od dana susljednog onomu uručenju.


§ 5. Za podmirenje troškova, skopčanih sa izvedenjem za


daća, koje su ovim zakonom povjerenstvu za pošumljenje po