DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 393 —


vezu sa padanjem vlage tla u gusto sklopljenim sastojinama,
budući da slaba vlaga tla usporava kao što podržavanje izdašnije
transpiracije kod drveća, tako i postajanje asimilativnih
dušičnih spojeva u tlu, zatim rahlost tla, sposobnost za ugrijevanje
kao što i mnoga druga fizikalna svojstva tla umanjuje, pa
time nagao zastoj i u stojbinskoj djelatnosti prouzročuje, na
što sastojine samo sa isto tako naglim zastojem prirasta i
iznenadnim prekidom moraju reagirati.


Ova je hipoteza još i s ovom okolnošću opravdana, da se
na njezinom temelju i svi drugi pojavi, prije u kratko navedeni,
lako razjasniti mogu.


Nije dakle umanjeni užitak svjetla ono, na što bi se padanje
prirasta u gustima sastojinam imalo svesti; više je to
oskudica vlage u tlu, koja u govoru stojeći pojav prouzročuje,
jer da gusto sklopljene krošnje pogotovo u gmrekovim sastojinama,
vrlo veliku zaprijeku padanju atmosferičkih oborina do
tla stavljaju, jest narošito H o p p e već pred mnogo godina sa
potpuno uspjelim pokusima dokazao.


Zato prije svega proć sa pregustim sklopom krošanja,
proć sa pregustim i prenatrpanim sastojinama, a izričito proć
s onom teorijom proredjivanja, koja ne dopušta, da se prije samoga
pravoga poredjivanja neko pripravno proredji-
V a n j e ne izvede.


Kakovu nadalje važnu ulogu igra teorija o selekciji kod
uzgoja sastojina, samo letimice spominje profesor Nossek, koji
je u tom pogledu pred više godina temeljite dokaze objelodanio,
te ote njegove dokaze nitko do sada oprovrgao nije.


On primjećuje, da je dosada svaki sijek proredjivanjem ili
prozrakom smatrao kao neki selektivni sijek, jer bi inače svim
tim sječnim operacijam znanstvena podloga manjkala.


Time je po izjavi samoga govornika on svoje aforistične
izvode uz živo odobravanje i svestrano čestitanje zaključio.


Pošto se nitko dalje za riječ prijavio nije, zaključio je
predsjednik skupštine debatu, te zaključnu riječ podijelio izvjestitelju
Schiffelu, koje se je ali odrekao jer nije nuždnim pro