DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Ilustrovani cjenik
br. 225. badava i
franco!


Ograde iz žice


za vrtove, kuće, zvjerinjake, fasanerije itd.


Dvije tvornice, najizdašniji uspjeh.


Alpenlandische Drahtindustrie


r^ , _ ,. , f>... Klagenfurt (poštanski pretinac
rerd. JergltSCh Sohne, 286) i Oraz Oostingermaut i


** ´Wien IV./l. Pressgasse 29.


Kupujem


žir od hrasta lužnjaka i kitnjaka. Dobava ima uslijediti u jeseni 1912.
Ponude imadu se slati na uredničtvo »Šumarskoga lista« pod chifrom
»Q u e r c u s«.


Dopisi uredničtva


Umoljavamo gg. suradnike, da od nas nezahtjevaju nepromjeDJeno uvršdivanje
sastavaka, jer uredničtvo ih i onako, ako je ikako mogude nemjenja, osim ako su
pogrešno ili manjkalo stilizirani.


SADRŽAJ. Strana


t Marko grof Bombelles 373—378


Temelji uzgoja šum. sastojine i odatle izvedena opća i naposebna
pravila proredjivanja. Po predavanju c. kr. šumar,
nadsavj etnika Adalberta Schiffel-a priredio N. PlešaKosinjković,
šumar 378—394


Nacrti novih zakona tičućih se šumarstva u Dalmaciji . . . 394—409
Osobne vijesti: 409
Različite vijesti: 30-godišnjica službe. — Izložba peradi, go


lubova i kunića u Osijeku. — Trgovačke usance. — Cijena
šum. proizvoda. — P. n. šumskim uredima na znanje.


— Puškama. — Stručna skripta za za šumare. — Brdske
šume u području željeznica 410—412
Uspjesi dražba stabala 412