DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 83     <-- 83 -->        PDF

šumar


rodjen u Češkoj, porjeklom Hrvat, svršio šum. školu u Jemnici u Moravskoj,
slušao nauke i kao vanredni slušatelj šumarstva na bečkoj visokoj
školi za kulturu tla, zdrav i čvrst, govori češki i njemački, želi biti namješten
za šum. pristava u Hrvatskoj ili Slavoniji. Isti je već položio I.
drž. izpit a doskora će polagati i II. drž, izpit. — Ponude neka se izvole
upraviti na adresu: Franjo Starčević u Černu ce z. p Velvary, Ćeska.


Br. 49.961


I. B. — 3
Oglas dražbe hrastovine.


Kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima obdržavati će se dne


24. rujna 1912. u 9 sati prije podne dražbena razprava, radi prodaje
hrastovog, jasenovog, brjestovog i inog drvnog materijala na panju, na
dolje potanko izkazanim sječinama.
t i
1
2
3
Im e
Šumarij e
Jasenovac
Lipovljani
»
Nazi v šumsko
g srez a
Čađjavski bok
2.
Čardačinska
greda 8
SaviSki gjol 12
Q TO
kl >o
d l
k.-jut.
93-40
68-02
5000
Bro j stabal a
4 3 i 4 3
.2 .a
komada
1030
1624
897
7770
67
1835
3335
6
66
2219

152
Procjenbena
vrijednost
Kruna
227.687
346.6ii4
108.436
4 Raid SuSe 20 65 09 860 10765 — — 236 378
5 Jamina Puk IV 46-41 1332 — 12 66 186.121
Ukupno 312´92 5743 20437 3419 2437 1,104.246


Ponude imaju se providiti odgovarajućom pet postotnom (SVo) žaobinom
ponudjene kupovnine.
Dražbeni i ugovorni uvjeti mogu se kod kr. nadšumarskog ureda u
Vinkovcima uviditi, te će se na zahtjev pp rečenom nadšumarskom uredu
priposlati.


U Budapešti, u mjestecu kolovozu 1912.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.