DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 372 —


u gotovom ili u vrjednosnim papirima Nakon dražbe pretvara se žaobina
u jamčevinu.


5. Kupac dužan je kupovninu platiti slijedećim načinom:
a) ako dostane jednu skupinu, tada plaća polovicu 14 dana iza
primljene obaviesti o odobrenju dražbe, a polovicu prije izvoza drva.
b) ako dostane više skupina, tada imade jednu polovicu platiti i
to: za onu skupinu u kojoj će najprije raditi u roku označenom pod a),
a za ostale skupine prije negoli zatraži doznaku, dočim drugu polovicu
imade platiti prije nego li počme sa izvozom iz dotične skupine, nu svakako
prije izminuća roka za izvoz


6. Prodaja se obavlja na panju bez tako zv. naknadne premjere, a
prodaje se tvorivo i ogrijev.
7. Kupac se obvezuje od kupovnine 0´2"/g uplatiti u korist za uzgoj
djece šumarskih činovnika.
8. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se uviditi kod kr. kot. oblasti u
Čabru, za vrijeme uredovnih sati kod kr. kot. šumara.
U Čabru , dne 9. kolovoza 1912.
Kot. upravitelj:


Stilinović v. r.


Prodaja hrastovih stabala.


Dozvolom kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 10,
srpnja 1912. broj 59929 ex 19iO. prodavat će se dne 19 rujna 1912. u
11 ´/j sati prije podne putem pismenih ponuda kod župnog ureda u Po


.kupskom 676 komada hrastovih stabala nalazećih se u šumi Brdo i 2187
komada hrastovih stabala nalazećih se u šumi Hrtić, procijenjenih ukupno
na 40.000 K


Stabla imadu prsnu debljinu oko 40 do 60 cm Suma Brdo udaljena
je 3.5, a šuma Hrtić 0 5 kim. od rijeke Kupe.
Posebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi i dobiti kod župnog ureda
u Pokupskom.
Nudioc je dužan naročito u svojoj ponudi spomenuti, du su mu ti
uvjeti poznati i da ih prihvaća bez primjetbe.


Župna nadarbina.


U Pokupskom, dne 14. kolovoza 1912.


Janko Rogoz, župnik.


Kupujem


žir od hrasta lužnjaka i kitnjaka. Dobava ima uslijediti u jeseni 1912.
Ponude imadu se slati na uredničtvo »Šumarskoga lista« pod chifrom
»Q u e r c u s«.


Uređjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslar Kosović. Tiskara C. Albreeht. Zagreb.