DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 370
Broj 911/1912.


ravn.


Prodaja hrastova.


Na vlastelinstvu valpovačkom prodavati će se putem pismenih ponuda
u šumi Zvjerinjak porezne općine Valpovo, po prilici 3660 hrastovi h
stabala


Spomenuta šuma leži u neposrednoj blizini slavonske podravske
željeznice, a hrastovi, što se prodaji izvrgavaju, prikladni su za
tehničku robu svake vrsti.


Ponude imadu se najkašnje do 14. rujna 1912. u 11 sati do podne
predati ravnateljstvu vlastelinstva valpovačkog i podgoračkog u Valpovu.


Ponuda imade glasiti na paušalni iznos t. j . u djuture.


U ponudi imade nudioc očitovati, da su mu uvjeti prodaje poznati,
te da je s njima sporazuman, osim toga imade ponudi svojoj priložiti
jedan primjerak uvjeta prodaje, na kojem treba da napiše: »Sa gornjim
uvjeuma sporazuman,« te da te riječi vlastoručno potpiše.


Ponudi imade nudioc nadalje priložiti 5°/Q od ponudjene paušalne
kupovnine i to ili u gotovom novcu, ili u pupilarnu sigurnost pružajućim
vrijednosnim papirima kao žaobinu.


Na omot zapečaćene ponude valja napisati riječi: »Ponuda na hrastove,
koji će se 14. rujna 1912. na vlastelinstvu valpovačkom prodavati.


Uvjeti prodaje leže u ravnateljskoj pisarni vlastelinstva valpovačkog
i podgoračkog u Valpovu, kod vlastelinskog šumskog nadzorničtva u Valpovu
i kod vlastelinskih šumarija u Koški i Podgoraču na uvid.


Reflektanti mogu u ravnateljskoj pisarni u Valpovu dobiti i prepis
uvjeta prodaje.


Vlasnik vlastelinstva valpovačkoga,presvijetli gospodin grof Rudolf
Norman-Ehrenfelški, pridržaje si pravo od podnesenih ponuda po
slobodnoj svojoj volji prihvatiti onu, koja mu se po njegovom mnijenju i
njegovom sudu bude najbolje svidjala, a pridržaje si pravo, da može sve
ponude odbiti.


Tko spomenute šume pregledati i procijeniti želi, neka se izvoli kod
vlastelinskog šumskog nadzorništva prijaviti.


Valpovo, 23. srpnja 1912.


Ravnateljstvo vlastelinstva valpovačkog i po dgoračko g.


Oskar Muller.


Br. 3920-912 Kr. kot. oblast u Čabru.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju odpisa kr. zem. vlade, odjela unutarnje poslove od


27. srpnja 1912. broj 46.291, prodavati će se putem javne pismene dražbe
dne 12. rujna 1912. jelova i bukova stabla zem. zaj. PleSce, kod kr. kot.
oblasti u Čabru nalazeća se u skupinama.