DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 298 —


gen Waldservituten zufallenden Waldteilen auch für die Folge
gratis wird erfolgt werden müssen, ohne das diesbezüglich eine
besondere Verhandlung abzuführen nötig bleibt."


Da uzmogne korektno riješiti sporove, nastale povodom
uskrata križevačke i gjurgjevačke imovne općine, tražila je kr.
zem. vlada razjašnjenje od c. kr. glavnoga zapovjedništva u
Zagrebu kao krajiške zemaljske upravne oblasti, a ono je dopisom
od 3. lipnja 1875. odgovorilo, da su slično stanovište
poput križevačke i gjurgjevačke zauzele i neke druge imovne
općine, a njihovi da su zahtjevi riješeni na osnovu načela, da
je država zakonom od 8. lipnja 1871. otkupila sva prava općina
i krajišnika, koja su im pripadala po zakonu od 3. veljače 1860,
iz česa slijedi, da su u svim slučajevima, gdje je svećenstvo
polag postojećih propisa imalo dosele pravo dobivati iz erarskih
šuma besplatno (bez takse) stanovitu mjeru gradjevnoga ili
ogrjevnoga drva, dužne imovne općine podavati tu mjeru bezplatno
iz šuma. koje su im pripale. Gdje su pak crkvene općine
same bile obvezane na podavanje gradjevnoga , ili ogrjevnoga
drva, to ostaje njihova obveza i nadalje na snazi, a zavisiti će
0 zaključku imovne općine, da li će tim crkvenim općinama
dozvoliti drvo besplatno ili uz uplatu pristojbe.


Dopisom od 17. kolovoza 1875. broj 12.156 obratila se
je kr. zemaljska vlada na središnje povjerenstvo za otkup šumskih
služnosti u gjurgjevačkom i križevačkom krajiškom pukovnijskom
kotaru uzet obzir na pravo katoličkoga svećenstva na
besplatno dobivanje ogrjevnoga drva, na što je ono dopisom
od 23. siječnja 1876. broj 188 ex 1875. odgovorilo, da se o
tome pravu nije raspravljalo ni u mjesnom, ni u središnjem
povjerenstvu, jer su zakonom od 8. lipnja 1871. odkupljena sva
prava, ma kako se zvala, radi česa nije povjerenstvo trebalo
da ispituje tko je sve bio dionikom tih otkupljenih prava.


U dopisu pak od 23. siječnja 1876. broj 8 izjavilo se je
isto povjerenstvo, da je van svake sumnje, da su imovne opdine
dužne davati ogrjevno drvo za župnika, jer su zakonom od 8.
lipnja 1871. otkupljena sva prava, kakogod se zvala.