DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 3]9 —


Izklična ciena je dviestočelrdesetpet hiljada četiristotrideset i šest


(245.436) kruna.
Ponudbeni i potanki ugovorni uvjeti kao i potanki izkaz na prodaju
razpisanih drvosjeka mogu se ugledati kod kr. šumarskog ureda na Sušaku.


U Budimpešti, u mjesecu kolovozu 1912.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.


Kr. kotarska oblast
Broj 3919/1912. Čabar, dne 9. kolovoza 1912.


Predmet: Plešce z. z. prodaja stabala
u Breznom potoku uz cestu.


Oglas dr>aistke stabala.


Na temelju odpisa kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 30. srpnja t. g. broj 46292. prodavati će se putem javne pismene
dražbe dne 12. rujna 1912. u 11 sati pr. podne 56. kom. jelovih stabala
stojećih u šumi Brezni potok uz cestu u procjenbenoj vrijednosti od
1186 K 50 fil.


Dražba će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda; na zakašnjenje
i brzojavne ponude neće se uzeti obzir.


Ponude propisno biljegovane i dobro zapečaćene imadu se najkasnije
do 11. sati pr. podne rečenoga dana u uredu kr. kotarske oblasti
predati.


U ponudi valja naročito spomenuti, da su nudiocu dražbeni uvjeti
dobro poznati i da ih u cijelosti prihvaća


Ponudi treba priložiti 107o procjenbene vrijednosti u ime žaobine u
gotovom ili u državnim ili inim vrijednostnim papirima, koji imadu u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji pupilarnu sigurnost.


Kupac se obvezuje uplatiti 0´27o od kupovnine u korist zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.
Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se doznati kod kr. kotarske oblasti
u Čabru u uredovnici kr. kotarskog šumara.


Kot. upravitelj:


Stilinović v. r.


Broj 53. 1811/1912.


Ogl


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada odjel za unutarnje poslove
oglašuje ovime, da će se u smislu naredbe od 20. lipnja 1907. broj 17010
državni ispit, osposobljući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva,
obdržavati dne 21. i slijedećih dana mjeseca listopada 1912. u Šumarskom
domu u Zagrebu.


U Zagrebu, dne 13. kolovoza 1912.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada,


odio za unutarnje poslove.