DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— 368 —


Zadnje cijene bečkoga tržišta za trgovinu šum. proizvoda na
veliko. .


Gorivo : po 1 pr. m. na bečkomu kolodvoru:
bukove cjepanice 1 r. nesplavljane 11 50—12.50 K
» » 2 » ^ 10-50—U 50 »
> » 1 » splavljane 1050—11-50 »
» » 2 » » 9-50—10-50 »
jelove i omorikove cjepanice nesplavljane ... . 11´51 » — 12-50 »
» » » » splavljane 11*50—15-50 »
borove cjepanice . . 9-50—11-50 »


Gradja : po 1 m^ na bečkomu kolodvoru:
jelovi i smrekovi rogovi (Sparren)
»o/,3 —´%8 široki, do 10 m. dugački . . . . 44—48
´%o-´´%4 * do 12 m » .... 46—52 »
jelove i smrekove grede (tramovi)
´®/24~*V,j9 cm. široki, do 6—8 m. dugi .. . 52.— »
jelove i smrekove tanke platnice 40—44 »
» » » prosta brvna 46.— »
jelove daske i brvna 1 r 50-60 »
smrekove daske i brvna 1 r 68—88 »
borove » » » 1 r 55—70 »
hrastove daske nesortirane austr. i ug. porijekla . . 130 —190 »
» » » slavonskog , » . . 180—240 »
hrastovi frizi 1 r. (kratki bečki) 100-130 »
;» 2 » ( » > ) 90—100 »
. » 1 » (export) , 125—135 s


Broj r)1059.


I. 3—1—1912
Oglas dlr»i


Glede prodaje na panju u šumi u sjekoredu IV. gospodarstvenog
razreda A, kr. šumarije u Škarama, te u sjekoredima 11,, 111 i IV. gospodarstvenog
razreda A. kr šumarije u Ljeskovcu u redovitim drvosjecima
za godinu 1912. nadalje u s)ekoredima 1., 11., III. i IV. gospodarstvenog
razreda A. kr. šumarije u Škarama, te u sjekoredima 11., 111. IV.
i V. gospodarstvenog razreda A. kr. šumarije u Ljeskovcu u redovitim drvosjecima
za godinu 1913. konačno u sjekoredu iV. gospodarstvenog razreda


A. kr. šumarije u Škarama, te u sjekoredu IV. gospodarstvenog razreda A.
kr. šumarije u Ljeskovcu u redovitim drvosjecima za godinu l9i4. se nalazećih,
sa doznačnim čekićem dotičnih kr. šumarija za izradbu doznačenih,
sa kolobrojem obrojčenih, te u roku od 5 (pet) godina nakon odobrenja
sklopit se imajučeg ugovora izraditi se imajućih 15906 kom. jelovih i
smrekovih, te 11958 kom. bukovih stabala obdržavati će se kod kr. šumarskog
ureda na Sušaku dne 25. rujna 1912 u 11 sati prije podne
putem zatvorenih pismenih ponuda javna ponudbena razprava.
Drvna gromada za prodaju opredjeljenih stabala isnaša polag procjeno
59.436 m´ jelovine, te 28.619 m^ bukovine.