DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 367 —


Ako se buharska djetelina dok je još zelena požanje, a dobivena
trava ostavi da istrune, to ona izvrstno poboljšava tlo, pošto se brzo
rastvara, a uz to obiluje dušičnim spojevima. No žetva djeteline nije apsolutno
nužna, jer ako se stabljika ostavi da se osuši, to ona posadjenim
biljkama ni najmanje ne smeta, a uz to postane krhka, tako da je vjetar
lahko lomi, a ni snijeg se na njoj nemože u većoj mjeri ustavljati.


Mlade izbojke buharske djeteline vrlo rado brsti divljač, a uslijed


toga nestradaju posadjene biljke od divljači.


U svrhu poboljšanja tla, rabilo se i umjetno gnojivo, i to kainit,
sumporno kiseli amoniak, ćilska salitra, super fosfat, te je njima postignut
vrlo povoljan uspjeh.


Na taj način pošumljen je tečajem više godina jedan dio te goljeti
a postignuti uspjesi pobudjuju opće priznanje, akoprem je u prvi mah proti
takovom načinu pošumljivanja bilo mnogo prigovora.


Mora se napose istaknuti, da se je ove godine posušilo tek 187o
posadjenih biljaka i to najviše breze, akoprem je velika većina i suša
trajala punih 13 nedelja, a sušenje iglica (Trockenschiitte), na crnom
boru opaženo je u vrlo maloj mjeri.


Polučeni uspjeh pokazuje se tim veći, što je od obližnjih ovogodišnjih
kultura crnoga bora, a koje su još uz to izvedene na dobrom tlu, na nekadašnjim
oranicama, propalo oko 707o biljaka.


Dakako da su troškovi takovog pošumljivanju razmjerno dosta znatni
te iznašaju za 1000 biljaka oko 35 kruna. No usprkos visine troškova ipak
se takov način sadnje isplaćuje, pošto su se na prijašnji način izvedene
kulture morale po više puta popravljati, a ipak su konačno uginule.


Primjećuje se, da prava svrha radi koje su posadjene listače nije ta,
da se od njih stvore buduće sastojine, već se one sade samo za to, da
se pod njihovom zaštitom lakše uzgoji crni bor.


Pobliže naputke glede uporabe umjetnog gnojiva, nabave sjemena
sijanja buharske djeteline, obrezivanja listača itd. nije pisac u listu
naveo, već napominje, da je u tom pogleiu voljan svakom dati razjašnjenje
u časopisu „Forstmann und Berufsjager".


Pripomoćnoj zakladi V. Kordskenyi-a pristupio je g. V, Fuksa nadšumar
gjurgjevačke imovne občine uplativ 10 kruna.


Literarnoj zakladi osnovanoj u spomen A. Borošića šumari sakupljeni
na izletu u Novoj Gradiški sabrali i dostavili su 37 kruna 2 1 fil.


Trgovačke usance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj burzi
za trgovinu sa svima vrstima drva, valjane od 1. travnja
1911 otisnute su posebno u 100 primjeraka, te ih p. n. gg. članovi mogu
dobiti kod predsjedništva hrv. slav. šum. društva u Zagrebu (Markov trg
broj 3) uz cijenu,od 1 K. Cijena je istih za nečlanove 1 K. 50 fil.


V. J- Haviiček i brat je tvrdka u Lažne Podjebradv koja se bavi
trgovinom platnenih i suknenih lataka itd, pak upozorujemo cijenjene
čitatelje na njezin oglas koji je priložen ovom broju Š. L.