DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 364 —


1 Slavonije u Osijeku po predsjedniku rečenog društva p, n. g. Gjuri pl.
Ilicu; na skupštini hrv. slav. gospodarskog društva u Zagrebu po svom
tajniku Josipu Jakopcu — i konačno na glavnom zboru srpskog šumarskog
udruženja u Beogradu po predsjedniku istog udruženja Dr. Gjorgji Jovanoviću.


Srpsko šumarsko udruženje u Beogradu najavilo je svoj pristup
hrv. slav. šumarskom društvu kao utemeljiteljni član, a za uzvrat zaključio
je upravni odbor, da se i hrv. slav. šumarsko društvo upiše bratskom
svom srpskom šumarskom udruženja za člana utemeljača.


Nadalje je hrv. slav. šumarsko društvo temeljem zaključka upravnoga
odbora od 10. prosinca 1911. pristupilo akademskom društvu Hrvata
agronoma »Lipa« u Beču kao utemeljni član uplatom odnosne pristupnine
od 50 K. Zatim je upravni odbor prihvatio predlog finskog šumarskog
društva u Helsingsforsu glede medjusobne izmjene publikacija, naime da
se Šumarski list daje u zamjenu za list »Finska Forstvereiningens Meddelanden
«.


Društveni inventar povećan je time, što je za društvenu knjižnicu
za pohranu strukovnih knjiga nabavljen četvrti ormar uz nabavnu cijenu
od 325 K.


I u ovoj su godini za društvenu knjižnicu nabavljena važnija novo
izašla šumarska stručna djela. Osim toga je^društvo dobilo njekoliko novo
izašlih stručnih knjižica na poklon. Naročito mi je napomenuti, da je
gdja Wilma udova Rossipal poklonila društvu 89 komada raznih strukovnih
knjiga iza ostavine blagopokojnog svog supruga, a utemeljiteljnog člana
našega društva Ede Rossipala. To su sve stara djela, ali za našu knjižnicu
od lijepe vrijednosti, jer preko polovinu tih starih djela nije naša
knjižnica do sad posjedovala.


Glede svih tih novo nabavljenih i poklonjenih djela sastavlien je
iskaz alfabetičkim redom autorskih imena i objelodanjen u broju 7. Šumar,
lista od ove godine za porabu društvenim članovima.


Za popravak i uzdržavanje društvene zgrade izdano je za okitanje
137 K. Nadalje je sa soboslikarom i ličilcem Josipom Vlašićem putem
jeftimbe sklopljena pogodba, da uz cijenu od 578 K 60 fil. oliči sve
vanjske strane prozora i vrata na »Domu« da od vlage i kiše ne počme
drvo trunuti.


U koliko bi uprav, odbor pronašao za potrebno, da se na godinu
pristupi vanjskom poljepšanju društvene zgrade, (facade), to je u obrazac
proračuna za god. 1913. uvrštena odnosna potrebna svota.


Pitanje plaćanja vodovodne pristojbe konačno je obzirom na to,
što je za potrošak vode u cijeloj zgradi postavljen jedan vodomjer, uredjeno
odpisom kr. zemalj. vladinog odjela za bog. i nastavu od 24. lipnja
1912. br. 5074 onamo, da će zemaljski erar plaćati gradskoj obćini pristojbu
za potrošak vode u cijeloj zgradi, dočim imade šumarsko društvo
za potrošak vode u svojim društvenim prostorijama i u stanu svoga pazikuče
zemalj. eraru refundirati godišnje 24 K 40 f. i to počam od dana
postavljenja vodomjera.


Slavna skupštino!


Konačno imadem žalosnu dužnost slavnoj skupštini izvijestiti, da
smo u ovom vremenu neumoljivom smrću izgubili mnogogodišnje revne