DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 363 —


lošeg materialnog stanja nije mogao polučiti nikakav uspjeh, naprotiv da
su društvu prouzročeni jošte parbeni troškovi, zaključeno je, da se neutjerive
i dvojbene tražbine otpisu a odnosni članovi iz društva bnšu,
time, da će brisani član, ako bi ponovno htio u društvo pristupiti, imati
naknadno na´prije namiriti i dugujuću članarinu. Uslijed toga umanjio se
je broj članova I. razreda za 12 članova, dočim se je nastojanjem revnih
gg. članova, broj članova II. razr. povećao za 47 člana


Društveni organ Šumarski list tiska se u 550, a Lugarski vjestnik
u 1600 primjeraka.


Članovi su dobivali te listove badava, pretplatnici uz pravilima
odredjenu naknadu, a osim toga je društvo davalo badava Šumarski list
u zamjenu za razne listove, te raznim učevnim zavodima i klubovima
d^aka — i to u svemu 48 komada.


U ime članarine duguju danas:


bivši članovi 1. razreda ,. . K 130"—


sadanji članovi I. razreda K 186493


sadanji članovi II. razreda K 354´50


Sveukupno ~ K 2359-43
Taj dug će biti do konca ove godine svakako većim dijelom, a možebit
i posvema uplaćen.


Iz toga se vidi, da je uplata članarine ove godine vrlo povoljna, a
pošto je jošte u godini 1900. bilo na dugu oko 10-000 K. to se ujedno
razabire, da je za utjerivanje dužnih članarina, a tako i tekućih, u prošle
četiri godine mnogo truda uloženo — te da su tražbine društva napram
članovima hvalevrijednom potporom predstojnika i upravitelja svih šumskih
ureda, te vanrednim marom, i nastojanjem društvenog blagajnika, spale
eto na minimum, a razpoloživa gotovina druš´va narasla od 5701 K, u
godini 1908. na današnji iznos od okruglo 18.500 K.


Stanje društvene imovine pripomoćne zaklade utemeljene na uspomenu
pok. nadšumara Vladoja pl. K6r6skenyi a te zaklade utemeljene u
spomen pok. kr. zemalj. šumar, nadzornika Andrije B rošića koncem godine
1911. vidljivo je iz bilanca otisnutih u broju 7. Šumarskog lista od
ove godine, iz kojih proizl zi da iznose aktiva:


a) društvene imovine K 179.707´05


b) pripomoćne K6r6skeny-eve zaklade . . . . K 12.750"66


c) zaklade A. Borošića . ...... . K 2.614-36


Slavna skupštino!
Sa stranim šumarskim i inim domaćim i susjednim društvima podržavani
su i ove godine isti dobri odnošaji.


Prigodom naučnog izleta »Austrijskog Reichs Forst-Vereina u slavonske
šume u području kr. n´´dšumarskog ureda u Vinkovcima na 13.
rujna i911. zastupao je naše društvo odbornik velem. gosp. Robert Bokor
kr. šumar, nadsavjetnik u Vinkovcima.


Pri skupštini ug. zem. šumarskog društva u Budimpešti zastupao je
naše društvo član velem. gosp. Vinko Nagy, kr. šumar, ravnatelj kod kr.
ug. irinistarstva za poljodjelstvo u Budimpešti. Nadalje bijaše hrv. slav.
šumar društvo zastupano na glavnoj skupštini hrv. slav. gospodarskog
društva u Osijeku po članu Gjuri Cesariću, kr. žup. šumar, nadzorniku u
Osijeku; na skupštini društva gospodar, i šumarskih činovnika kralj Hrv.