DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 362 —


Prigodom naknadno preduzetog čišćenja i premontiranja u lovnojs
dvorani smještenih nakljukanih životinja, pronašao je čuvar muzeja, da je
17 komada sisavaca i ptica u ukupnoj, u odnosnom inventaru navedenoj
vrijednosti od 78 K 60 fil. po moljcima posve uništeno, pak pošto se je
posebno povjerenstvo, kod kojeg je bilo zastupano i šumarsko društvo,
uvjerilo, da se odnosne životinje ne mogu više u muzeju ostaviti, zaključilo
se je, da se imadu iz muzeja smjesta odstraniti i u odnosnom inventaru
staviti u odpad, -o čem je spisan i povjerenstveni zapisnik.


Pošto ove godine iztiče djelovanje sadanjeg povjerenstva za polaganje
državnog ispita, osposobljujućega za samostalno vodjenje šumskoga
gospodarstva, to je kr zemalj. vladi, odjelu za unut. poslove predložen
imenik šumarskih stručnjaka, izmedju kojih bi se moglo imenovati 12 povjerenika
za polaganje rečenog državnog izpita za daljnu šest godišnju
periodu, naime od god. 19i3 do uključivo 1918.


Kako prijašnjih godina, tako je i ove godine vis. kr. hrv. slav
zemalj. vlada, odio za unut. poslove, poduprla naše društvo doznačivši mu
za promicanje društvenih Svrha iz zemaljskih sredstava podporu od 12 JO K.,
a za izdavanje Lugarskoga vijestnika iznos od 400 K., na čemu neka
joj bude ovim izrečena najtoplija hvala.


U minuloj godini razdijeljene su po običaju u oči božica udovicama
i siročadi društvenih članova slijedeće podpore:


1. Iz
K6r6skeny-eve pripomoćne zaklade:
Tonki pl. Rukavina, udovi šumara 50 K., Milki Giirtler, udovi šumara
50 K., Anki Vraničar, udovi šum. nadzornika 50 K., Mariji Furlan,
udovi nadšumara 50 K., Dragi Laitmanović, udovi nadlugara r>0 K, Dragi
Skorić, udovi nadlugara 50 K, Juliji Kordić, udovi lugara 50 K i Miriji
Antoš, udovi šumara 100 K., ukupuo 500 kr.


2. Iz
društvene imovine :
Dragici Brosig, udovi nadšumara 140 K., Albini Ćelija, udovi šumara
90 K., Tereziji pl. Dragančić 80 K , Olgi Belamarić, udovi šumara
50 K., Mariji Ilijić, udovi šumara 90 K., te iznimno Pavlu Antoliću, nemoćnom
lugaru u miru, inače članu pripomoćne zaklade 50 K., ukupno
.500 kruna.


Društvena blagajna skontrirana je za ovo vrijeme 4 puta po I. podpredsjedniku
društva i svaki puta pronadjena u najboljem redu. kao što je
pronadjeno u uzornom redu i vodjenje društvenih računa, dočim će izvješće
0 konačnom preizpitanju računa za god. 1911. podnijeti danas
slavnoj skupštini posebni, naročito u tu svrhu izabrani odbor ad hoc za
preizpitanje društvenih računa prema toč. 4. dnevnoga reda.


Broj članova našega društva je danas slijedeći: začasnih 8 (od
toga je 6 mrtvih, 2 živa), utemeljiteljnih 61 (od toga 18 mrtvih 43 živa),
podupirajućih 19 članova I. razr. 297, prema 309 prošle godine članova


II.
razr. 1017, prema 970 prošle godine.
Osim toga imade pretplatnika za ; Šumarski list 31, prema 36 prošle
godine, za Lugar, vjestnik 18 prema 15 prošle godine.
Pošto se je upravni odbor uvjerio, da se usuprot posredovanja odvjetnika
i suda prema svoifdobno stvorenom zaključku, kod utjerivanja
starih dugovina od nekih članova I. razr. radi njihovog posvemašnjeg;